(wybór)

 1. Akulturacja / asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Warszawa, 2009
 2. Antczak J., Noce i dnie mojego życia. Warszawa, 2009
 3. Bloch M., Pochwała historii czyli O zawodzie historyka. Kęty 2009
 4. Chesterton G.K., Krótka historia Anglii. Warszawa, 2009
 5. Chomiuk A., Między słowem a przeszłością : strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza. Lublin, 2009
 6. Czeremski M., Struktura mitów : w stronę metonimii. Kraków, 2009
 7. Drwięga M., Człowiek między dobrem a złem : studia z etyki współczesnej. Kraków, 2009
 8. Górska K., Na Zachód od Wschodu : literackie i popkulturowe obrazy NRD, PRL i RFN. Kraków, 2009
 9. Grochowska M., Jerzy Giedroyc : do Polski ze snu. Warszawa, 2009
 10. Halbfass W., Indie i Europa : próba porozumienia na gruncie filozoficznym. Warszawa, 2008
 11. Kapuściński R., O książkach, ludziach i sztuce : pisma rozproszone. Warszawa, 2009
 12. Kaźmierczak Z., Paradoks i zbawienie : antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża. Białystok, 2009
 13. Łoś A., Styl życia ziemiaństwa polskiego po drugiej wojnie światowej. Lublin, 2008
 14. Mason A., Historia sztuki zachodniej : od czasów prehistorycznych do początku XXI wieku. Warszawa, 2009
 15. Media a komunikowanie polityczne. Toruń, 2009
 16. Mich W., Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu : walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produkcji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916-1926. Lublin, 2009
 17. Najder Z., Obywatelskie rozmyślania : wybór tekstów. Kraków, 2009
 18. Nicholson H., Rycerze Boga : Zakon Templariuszy i Saraceni. Warszawa, 2009
 19. Pastusiak R., Ocena efektywności inwestycji. Warszawa, 2009
 20. Piwowarczyk D., Rycerze w służbie dam i dworu. Warszawa, 2009
 21. Przekazy polityki. Kraków, 2009
 22. Radziwiłłowicz D., Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920. Olsztyn, 2009
 23. Sapieżyna M., Moje życie, mój czas : wspomnienia. Kraków, 2008
 24. Schenk D., Hans Frank : biografia generalnego gubernatora. Karków, 2009
 25. Stasiuk S., Czekając na Turka = Warten auf den Türken. Wołowiec, 2009
 26. Szymczyk H., Od WuZetu do Zamkowej : wspomnienia przy kufelku. Lublin, 2009
 27. Śliwczyńska B., Tradycja teatru świątynnego kudijattam. Warszawa, 2009
 28. Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku : materiały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW i Instytut Historii Prawa UW w Warszawie 23-24 września 2008. Warszawa, 2009
 29. Woolf V., Widoki Londynu. Warszawa, 2009
 30. Woronowicz B.T., Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań, 2009