(wybór)

ANTYKWARYCZNE:
 1. Brykczyński A., Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijanskiej. Warszawa, 1894.
 2. Spis szlachty Królestwa Polskiego : z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa (reprint). Warszawa, 1991.
 
NOWOŚCI:
 1. Bartnik R., Portret miasta : Lublin w malarstwie, rysunku i grafice : 1618-1939. Lublin, 2009.
 2. Baszkiewicz J., Państwo, rewolucja, kultura polityczna. Poznań, 2009.
 3. Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka. Kraków, 2009.
 4. Bąbel J.T., Reinkarnacja : z dziejów wierzeń przedchrześcijańskiej Europy. Warszawa, 2009.
 5. Bortnowska K., Białoruski postmodernizm : liryka „pokolenia Bum-Bam-Litu”. Warszawa, 2009.
 6. Burke P., Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie. Warszawa, 2009.
 7. Cichla-Czarniawska E., Przędziwo : (małe prozy). Lublin, 2009.
 8. Czartoryski A., …przed świtem. Londyn, 2009.
 9. Czas wolny : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Stalowa Wola, 2009.
 10. Dąbrowska M., Dla pożytku i przyjemności : rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku. Warszawa, 2009.
 11. Dugiel W., Zmiany w światowym systemie handlu : perspektywa dla Unii Europejskiej.. Warszawa, 2009.
 12. Dwadzieścia lat prac odrodzonego Senatu 1989-2009 : kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie. Warszawa, 2009.
 13. Freeman M., Fotografia cyfrowa : 101 praktycznych wskazówek. Warszawa, 2009.
 14. Generał broni Władysław Anders : wybór pism i rozkazów. Warszawa, 2009.
 15. Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 : materiały do dziejów. Lublin, 2009.
 16. Jeffrey I., Jak czytać fotografię : lekcje mistrzów fotografii. Kraków, 2009.
 17. Jerzy Giedroyc : kultura, polityka, wiek XX : debaty i rozprawy. Warszawa, 2009.
 18. Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski. Warszawa, 2009.
 19. Jung C.G., Aion : przyczynki do symboliki jaźni. Warszawa, 2009.
 20. Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej : dokumenty – rok 1944. Warszawa, 2009.
 21. Kościańska A., Potęga ciszy : konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris. Warszawa, 2009.
 22. Nader L., Konceptualizm w PRL. Warszawa, 2009.
 23. Ostasz L., Potencjalność – byt – chaos – nicość : rozważania metafizyczne. Warszawa, 2009.
 24. Otorowski M., „Romans dziwnie ułożony” : opowieść egzegetyczna o „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego. Warszawa, 2009.
 25. Pajor K., Psychoanaliza Freuda po stu latach. Warszawa, 2009.
 26. Pedagogika i kultura : pomiędzy teorią a praktyką. Lublin, 2009.
 27. Przech Cz., Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach w latach 1979-2009. Lublin, 2009.
 28. Przybysławski A., Buddyjska filozofia pustki. Wrocław, 2009.
 29. Psychodrama : elementy teorii i praktyki. Warszawa, 2009.
 30. Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej. Warszawa, 2009.
 31. Tocqueville A. de, Raport o pauperyzmie. Warszawa, 2009.
 32. Tomczuk-Wasilewska J., Psychologia humoru. Lublin, 2009.
 33. Trofimiak M., Władyka Markijan : o historii i dniu dzisiejszym Kościoła Katolickiego na Ukarinie. Z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem rozmawia Włodzimierz Osadczy. Lublin, 2009.
 34. Wach T., Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych. Lublin, 2009.
 35. Werra Z., Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941-1947. Warszawa, 2009.