W 5. rocznicę śmierci
Andrzeja Zabielskiego

(6 X 1971 – 24 XII 2004),

informatyka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
przyjaciele i współpracownicy pragną wspólnie pomodlić się w Jego intencji.
Msza św. za śp. Andrzeja Zabielskiego zostanie odprawiona
23 XII 2009 r. o godz. 7.30
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
(Kościół Powizytkowski, ul. Narutowicza 6).