(wybór)

NOWOŚCI:

 1. Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy. Kraków, 2009.
 2. Burzawa J., Kościół a profilaktyka demoralizacji młodzieży : w świetle dokumentów Kościoła i badań empirycznych. Lublin, 2009.
 3. Clottes J., Lewis-Williams D., Prehistoryczni szamani : trans i magia w zdobionych grotach oraz Po Prehistorycznych szamanach – polemiki i odpowiedzi. Warszawa, 2009.
 4. Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005. Kraków, 2009.
 5. Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla kościoła w Polsce. Lublin, 2009.
 6. Etyczne i prawne granice badań naukowych. Kraków, 2009.
 7. Grzegorz M., Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu. Tuchola, 2010.
 8. Karasowska A., Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień. Warszawa, 2009.
 9. Karwowska B., Ciało, seksualność, obozy zagłady. Kraków, 2009.
 10. Kassner R., Moralność muzyki. Kraków, 2009.
 11. Kryzys gospodarczy oczami młodych naukowców. Kraków, 2009.
 12. „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?…” : Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa, 2009.
 13. Kubiak Ho-Chi B., Estetyka i sztuka japońska : wybrane zagadnienia. Kraków, 2009.
 14. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym. Warszawa, 2009.
 15. LaCapra D., Historia w okresie przejściowym : doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Kraków, 2009.
 16. Lewandowska-Malec I., Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632). Kraków, 2009.
 17. Lorenz Ch., Przekraczanie granic : eseje z filozofii historii i teorii historiografii. Poznań, 2009.
 18. Manteuffel G., Inflanty Polskie oraz listy znad Bałtyku. Kraków, 2009.
 19. Monastyrska M., Słownik nazw geograficznych gminy Bełżec. Bełżec, 2009.
 20. Motycz : więzi pokoleń. Motycz; Sandomierz, 2009.
 21. Niec G., Lwowiana w kolekcji Lecha Kokocińskiego warszawskiego bibliofila i kolekcjonera. Kraków, 2009.
 22. Obraz, przestrzeń, popkultura : inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej. Toruń, 2009.
 23. Olesiuk D., „Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą…” : pomnik ku czci ofiar Majdanka. Lublin, 2009.
 24. Oskar Halecki : historyk – Szermierz Wolności. Warszawa, 2009.
 25. Pamięć o ludziach i miejscach : z przeszłości gminy Trawniki. Trawniki, 2009.
 26. Pareyson L., Estetyka : Teoria formatywności. Kraków, 2009.
 27. Partnerstwo w rodzinie : istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi. Lublin, 2009.
 28. Piasecki S., Podstawy logistyki. T.1: Zapasy; T.2: Transport. Warszawa, 2009.
 29. Pikała A., Rola nauczycieli powszechnego wychowania estetycznego w kształtowaniu postaw kreatywnych uczniów. Łódź, 2009.
 30. Piotrowski M., Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie : 1944-1947. Lublin, 2009.
 31. Płuciennik J., Literatura, głupcze! : laboratoria nowoczesnej kultury literackiej. Kraków, 2009.
 32. Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie. Lublin, 2009.
 33. Sawa M.R., Początki rzymskokatolickiej parafii Werbkowice (1919-1935). Lublin, 2009.
 34. Sobór-Świderska A., Jakub Berman : biografia komunisty. Warszawa, 2009.
 35. Sprawka J.B., Jak ojczyźnie służyć : antologia poezji patriotycznej pisarzy związanych z Lubelszczyzną. Lublin, 2009.
 36. Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Lublin, 2009.
 37. „Twórczość obca nam klasowo” : aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990. Warszawa, 2009.
 38. Tyrowicz S., Światło wiedzy zdeprawowanej : idee niemieckiej socjologii i filozofii (1933-1945). Kraków, 2009.
 39. Wiak K., Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi. Lublin, 2009.
 40. Wille L., Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza : przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa. Chełm, 2009.
 41. Zieliński P., Zamość w latach1914-1918 : renesans miasta. Krasnystaw, 2009.