(wybór)

NOWOŚCI:
 1. „… nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam” : praca zbiorowa poświęcona śp. Markowi Budziarkowi / pod red. Marka Marczewskiego. Lublin, 2010.
 2. Ajewski K.A., Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856. Warszawa, 2010.
 3. Aleje przydrożne : historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Kadzidłowo; Olsztyn, 2009.
 4. Badania nad religiami Afryki oraz religijnoscią ludową Polski i Ukrainy. Lublin, 2009.
 5. Bedyński T., Lech Bądkowski – znany i nieznany : monografia bibliograficzna za lata 1941-2009. Gdańsk, 2010.
 6. Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej : stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów, 2009.
 7. Białoszewski : przed Dziennikiem. Kraków, 2010.
 8. Bilczewski T., Komparatystyka i interpretacja : nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków, 2010.
 9. Bloch M., Pochwała historii czyli O zawodzie historyka. Kęty, 2009.
 10. Bołdak-Janowska T., Co dobrego było w peerelu? Olsztyn, 2009.
 11. Butowtt J., Kaczyński R., Fotogrametria. Warszawa, 2010.
 12. Chichot Chimery ’08 : pudełko zwane wyobraźnią. Radzyń Podlaski, 2009.
 13. Czytanie Czechowicza 2001-2010. Lublin, 2010.
 14. Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej : materiały I Muzealnych Spotkań z Kresami zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 26-27 maja 2008. Warszawa, 2009.
 15. Dzisiejsi rodzice : problemy i wyzwania : praca zbiorowa. Tarnów; Lublin, 2009.
 16. Edgar Allan Poe : klasyk grozy i perwersji – i nie tylko… Warszawa, 2009.
 17. Garbal Ł., Ferdydurke : biografia powieści. Kraków, 2010.
 18. Geldard K., Geldard D., Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa, 2009.
 19. Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej. Kraków, 2009.
 20. Jakubec T., Wojciech Dzieduszycki : pisarz, estetyk, filozof. Kraków, 2009.
 21. Keubke K.-U., 1000 mundurów. Ożarów Mazowiecki, 2009.
 22. Kirnberger M., Fotografie getta : Lublin 1940. Lublin, 2009.
 23. Kmieć K., Ekslibrisy polskich olimpijczyków. Warszawa, 2010.
 24. Kochanowski J., Spektakl i wiedza : perspektywa społecznej teorii queer. Łódż, 2009.
 25. Kristeva J., Ta niewiarygodna potrzeba wiary. Kraków, 2010.
 26. Kryptonim „Gracze” : Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” 1976-1981. Warszawa, 2010.
 27. Leszczyński J., Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym. Kraków, 2010.
 28. Łódź : monografia miasta. Łódź, 2009.
 29. Medalierstwo, grafika, bibliofilia etc. : od renesansu do współczesności : z gabinetu bielskiego kolekcjonera. Bielsko Biała, 2010.
 30. Mellor C.M., Louis Braille : dotyk geniuszu. Warszawa, 2009.
 31. Morstin-Popławska A., Jak daleko stąd do raju? : religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym. Kraków, 2010.
 32. Naukowcy władzy, władza naukowcom : studia. Warszawa, 2010.
 33. Olszewska M.J., Drogi nadziei : polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury : wybór. Warszawa, 2009.
 34. Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka. Kielce, 2010.
 35. Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki. Kraków, 2009.
 36. Richter K.Ch., Kawaleria Wehrmachtu. Zakrzewo, 2010.
 37. Rieger B., Odilo Globocnik : twórca nazistowskich obozów śmierci. Zakrzewo, 2009
 38. Rodak P., Pismo, książka, lektura : rozmowy : Le Goff, Chartier, Hebrard,, Fabre, Lejeune. Warszawa, 2009.
 39. Rymar M., Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910. Warszawa, 2009.
 40. Rzym i my : wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej. Poznań, 2009.
 41. Szyszka M., Droga klerka : filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego. Kraków, 2010.
 42. Świetlicki M., Niskie pobudki : (wiersze 2006-2009). Kraków, 2009.
 43. Trzaskowski P., Gruzińska „rewolucja róż” : Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji. Warszawa, 2009.
 44. W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej : migracja i transformacja dyskursów : dialog międzykulturowy. Warszawa, 2009.
 45. Wasserstorm J.N., Chiński nowy wspaniały świat i inne opowieści czasów globalizacji. Kraków, 2010.
 46. Wolontariat : jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Kielce, 2009.
 47. Wójciak M., Enklawy wolności : literatura rosyjska w Polsce 1956-1989. Kraków, 2010.
 48. Wywiad polski w roku 1949 : sprawozdanie z działalności. Warszawa, 2009.
 49. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Warszawa, 2010.