(wybór)

NOWOŚCI:
 1. Andrejko D., Zanieczyszczenia żywności : źródła i oddziaływanie na organizm człowieka. Lublin, 2009.
 2. Bajorek G.R., Władcy ust : granice swobody wypowiedzi polityków i wypowiedzi o politykach w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Toruń, 2010.
 3. Błachowska K., Wiele historii jednego państwa : obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich litewskich i białoruskich w XIX wieku. Warszawa, 2009.
 4. Broszury konspiracyjne Stronnictwa Narodowego z lat 1939-1946. Poznań, 2010.
 5. Buczyńska-Garewicz H., Człowiek wobec losu. Kraków, 2010.
 6. Ciesielska E., O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego : zagadnienia wybrane. Łódź, 2009.
 7. Cotton Ch., Fotografia jako sztuka współczesna. Kraków, 2010.
 8. Czesław Rzepiński i uczniowie. Katowice, 2010.
 9. Dąbrowicz E., Galeria ojców : autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861. Torun, 2009.
 10. Florczak I., Jedrzej Moraczewski – socjalista, poseł, legionista : z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski. Łódź, 2009.
 11. Foster H., Powrót realnego : awangarda u schyłku XX wieku. Kraków, 2010.
 12. Grzegorczyk T., 6. Armia Wojska Polskiego w 1920 r.. Toruń, 2009.
 13. Hartle J.B., Grawitacja : wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina. Warszawa, 2010.
 14. Helbig B., Strącona bogini : rzecz o Marii Komornickiej. Kraków, 2010.
 15. Jakubowska B., Strategia wychowawcza w PRL. Warszawa, 2009.
 16. Kacprzak M., Ziemia dla żołnierzy : problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920-1939. Łódź, 2009.
 17. Kochanowski A., Kazania lubelskie. Lublin, 2010.
 18. Kompozycja i genologia : ćwiczenia z poetyki. Poznań, 2009.
 19. Korpysz G., Parafia rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Paszenkach w latach 1930-1989. Lublin, 2010.
 20. Kowalczyk S., Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły. Lublin, 2010.
 21. Kronika wielkopolska. Kraków, 2010.
 22. Kruszewska-Gagoś M., Podmiotowość publicznoprawna gminy. Lublin, 2009.
 23. Kruszyńska E., Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym. Toruń, 2009.
 24. Lappo I., Teatr Czechowa w Polsce. Lublin, 2010.
 25. Machut-Mendecka E., Na szlakach Sindbada : koncepcje współczesnej prozy arabskiej. Warzsawa, 2009.
 26. Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty. Kraków, 2010.
 27. Mańkowska M., Wprowadzenie do psychometrii. Lublin, 2010.
 28. Michalik J., Teatr w Sejmie. Kraków, 2009.
 29. Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa, 2010.
 30. Mojak J., Żywko Z., Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie. Lublin, 2010.
 31. Moralność i profesjonalizm : spór o pozycję etyk zawodowych. Kraków, 2010.
 32. Mrowczyk J., Warda M., PGR : projektowanie graficzne w Polsce. Kraków, 2010.
 33. Mysłakowski P., Sikorski A., Fryderyk Chopin : korzenie. Warszawa, 2009.
 34. Natura i norma : kontrowersje filozoficzne. Lublin, 2010.
 35. Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce. Warszawa, 2010.
 36. Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa : ze zbiorów zamku Skokloster. Warszawa, 2009.
 37. Ricoeur P., Miłość i sprawiedliwość. Kraków, 2010.
 38. Rilke po polsku. Warszawa, 2009.
 39. Różańska-Kowal J., Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich. Kraków, 2010.
 40. Salwa M., Iluzja w malarstwie : próba filozoficznej interpretacji. Kraków, 2010.
 41. Shusterman R., Świadomość ciała : dociekania z zakresu somaestetyki. Kraków, 2010.
 42. Sosnowski M., W zgodzie z bytem i przeznaczeniem : rozważania o osobowości Jana Kasprowicza : psychologiczny portret twórcy. Warszawa, 2010.
 43. Staropolski ogląd świata : Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. T.1, Przestrzeń kontaktów. T.2, Przestrzeń wyobrażeń. Toruń, 2009.
 44. Stępień K., Folksonomie czyli Społecznościowe opisywanie treści : poradnik. Warszawa, 2010.
 45. Sznapik A.D., Tatrzańska Arkadia : Zakopane jako ośrodek artystyczno-intelektualny od około 1880 do 1914 roku. Warszawa, 2009.
 46. Tabaszewska J., Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? : o pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji. Kraków, 2010.
 47. W kręgu translatoryki i dialogu kultur. Częstochowa, 2009.
 48. W naszym ogródeczku… : antologia poezji dziecięcej. Białystok, 2009.
 49. Wróblewski Z., Natura i cele : dyskusja argumentu teologicznego na rzecz ochrony przyrody. Lublin, 2010.
 50. Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin, 2010.