(wybór)

 

30 listopada 2010 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego zakończyła zakup zrealizowany ze środków Biblioteki Narodowej. Zakupiono nowości wydawnicze za kwotę: 39 584, 00. Zadanie było realizowane w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

 

Antykwaryczne:

1. Śliwiński A., Jan Zamoyski : kanclerz i hetman wielki koronny. Warszawa, 1947.

Nowości:

1. Antropologia pisma : od teorii do praktyki. Warszawa, 2010.

2. Artificium Ars Scientia : księga jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin ks. profesora Jana Chwałka. Lublin, 2010.

3. Bartoszewski W., Środowisko naturalne, korzenie. Warszawa, 2010.

4. Boguta A., Bibliografia analityczna „czerwonej serii” : 1981-2008 : Tomy 1-25. Lublin, 2010.

5. Breczko J., Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej : przezwyciężenie katastrofizmu odrzucenie mesjanizmu. Lublin, 2010.

6. Cenckiewicz S., Anna Solidarność : życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010). Poznań, 2010.

7. Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa, 2010.

8. Dzieje Cycowa : wsi, dóbr, parafii, gminy, szkół. Cyców, 2010.

9. Fermus-Bobowiec A., Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915). Lublin, 2010.

10. Gać J., Rzym : kulturowy przewodnik po Wiecznym Mieście. Kraków, 2010.

11. Gippius Z.N., Dzienniki petersburskie (1914-1919); Dziennik warszawski (1920-1921). Warszawa, 2010.

12. Gosk H., Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora” : w kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, 2010.

13. Hernández J., Zaskakujące historie z drugiej wojny światowej. Warszawa, 2010.
14. Hopfinger M., Literatura i media po 1989 roku. Warszawa, 2010.

15. Huterska A., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Warszawa, 2010.

16. Jak pisać i redagować : poradniki redaktora : wzory tekstów użytkowych. Warszawa, 2010.

17. Jangfeldt B., Majakowski : stawką było życie. Warszawa, 2010.

18. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. Warszawa, 2010.

19. Katalog monet polskich i z Polską związanych : XX i XXI wiek : monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bytom, 2010.

20. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa. Warszawa, 2010.

21. Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970-2000. Warszawa, 2010.
22. Kroh A., Starorzecza. Warszawa, 2010.

23. Kultura polityczna Polaków : przemiany, diagnozy, perspektywy. Toruń, 2010.

24. Laignel-Lavastine A., Cioran, Eliade. Ionesco : o zapominaniu faszyzmu : trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze. Kraków, 2010.

25. Latos Z., Garncarstwo i inne rodzaje rzemiosł oraz handel w Urzędowie od XVI do XX wieku. Kraśnik, 2010.

26. Marian Kociniak spełniony. Warszawa, 2010.

27. May T.M., Najazdy Mongołów. Warszawa, 2010.
28. Michalczyk S., Demokracja medialna : teoretyczna analiza problemu. Toruń, 2010.

29. Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną. Lublin, 2010.

30. Newland S.J., Kozacy w Wehrmachcie 1941-1945. Warszawa, 2010.
31. Ostapowicz D., Boreml 1831. Warszawa, 2010.

32. Plastyka niezależna 1976-1989. Poznań, 2010.

33. Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku : materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 września 2009 roku. Warszawa, 2010.

34. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków, 2010.

35. Przybylski R., Dostojewski i ”przeklęte problemy”. Warszawa, 2010.
36. Samara T., Kroje i kolory pisma : przewodnik dla grafików. Warszawa, 2010.

37. Siewkowski M., Rysunek zapomnianego wiersza : o twórczości Ryszarda Milczewskiego-Bruno. Toruń, 2010.

38. Skwara M., „Polski Whitman” : o funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej. Kraków, 2010.

39. Stępnik M., Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki. Lublin, 2010.
40. Suworow W., Klęska. Poznań, 2010.

41. Śliwiński J., Grodzieńszczyzna i Podlasie w XV-XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim : (wielkoksiążęce puszcze i włości, eksploatacja, pożary). Olsztyn, 2010.

42. Teczki Giedroycia. Lublin, 2010.
43. Unbescheid M., Alzheimer : podręcznik pierwszej pomocy. Poznań, 2010.

44. W kręgu wartosci : Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. Lublin, 2010.

45. Wawryniuk A., Powiat włodawski : historia, geografia, gospodarka, polityka : monografia miejscowości. Włodawa, 2010.

46. Wichmanowski M.J., Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) : polityka ruchu ludowego. Lublin, 2010.

47. Wiśniewska-Rutkowska L., Nie tylko o filozofii : ludzie, idee, przemiany. Toruń, 2010.

48. Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Malbork, 2010.

49. Wójcik R., Historia Cukrowni „Garbów”. Lublin, 2010.
50. Wrede M., Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586. warszawa, 2010.