Dnia 18 kwietnia 2011 r.  w Świetlicy Wiejskiej w Płoskiem odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Martinką, podróżniczką, wielbicielką jazdy na rowerze, fotografem. Prezentacja multimedialna nosiła tytuł „Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca”.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI.

Udział wzięły w nim dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Płoskiem, nauczyciele tejże szkoły, panie bibliotekarki, a także członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sitańcu

panie Elżbieta Stankiewicz ,Krystyna Sikorska, Dorota Mika , Urszula Tłuczek

i pan Jan Wardach.

Wraz z Panią Agnieszką wyruszyliśmy w dwugodzinną podróż po wschodniej części Polski, udaliśmy się na Litwę, Łotwę, Rosję, aż za Ural, do Połowinki –miejsca zesłania ojca pani Martinki oraz do Jekaterynburga – miejsca kaźni rodziny Romanowów.

Pani Agnieszka bardzo ciekawie opowiadała o swoich przygodach, które miały miejsce podczas tej wędrówki. Prezentacja została ubogacona nie tylko zdjęciami z podróży, ale także typowo rosyjską muzyką, co niejednego słuchacza bardzo poruszyło. Była to bardzo sentymentalna wędrówka do miejsca, gdzie został zesłany ojciec Pani Agnieszki.

To fantastyczne spotkanie na długo zachowa się w pamięci uczestników prezentacji.