Koordynatorzy DKK: Joanna Chapska, Marzena Targońska, Paweł Kordybacha
Kontakt: dkk@wbp.lublin.pl, tel.: 81 52 87 422

Strategicznymi celami programu są promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch. W ramach działającego od 2007 roku programu Dyskusyjne Kluby Książki regularnie w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze. Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

W województwie lubelskim na koniec 2023 roku funkcjonowało 125 klubów , dla których zakupiono 1 573 książek, w klubowych spotkaniach uczestniczyło ponad 7 200 czytelników. Zostało zorganizowanych 30 spotkań autorskich ze znanymi i popularnymi autorami, m.in. Arturem Barcisiem, Joanną Jax, Jakubem Małeckim, Renatą Piątkowską, Alkiem Rogozińskim

Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Klubami na terenie województwa lubelskiego opiekują się koordynatorzy wojewódzcy Joanna Chapska, Marzena Targońska i Paweł Kordybacha, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP. Ich zadaniem jest m. in. dostarczenie bibliotekom książek oraz przygotowanych przez Instytut Książki materiałów promocyjnych (plakaty klubów, ulotki i naklejki zamieszczane w książkach czytanych w klubach).

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA POŚWIĘCONA DKK NA LUBELSZCZYŹNIE (2010) (plik .pps, 15 MB)

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NA PIĘCIOLECIE DKK NA LUBELSZCZYŹNIE (2012) (plik .zip/pptx, 13,8 MB)