Stanisław Turek od 1990 roku kierował nieprzerwanie Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Był długoletnim członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w latach 2001-2011 członkiem Zarządu Głównego SBP. Przez wiele lat wykładał literaturę piękną w Pomaturalnym Studium Zawodowym rzeszowskiej filii CEBID. Inwencja twórcza, zaangażowanie i pomysłowość Pana Dyrektora sprzyjała budowie Biblioteki przyjaznej czytelnikom oraz integracji środowiska bibliotekarskiego w kraju i na Podkarpaciu. Łączymy się w smutku i żalu z rodziną i pracownikami WiMBP w Rzeszowie.

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie