emerytowanej wicedyrektor

Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Krystyna Stefania Jarzębowska urodziła się 30 czerwca 1930 r. w Płoskiem. Ukończyła II Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Studia polonistyczne odbyła na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1950-1953.

1 listopada 1953 r. została zatrudniona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. W latach 1976-1992 (do czasu przejścia na emeryturę) piastowała stanowisko wicedyrektora Biblioteki. Była wieloletnim redaktorem naczelnym „Bibliotekarza Lubelskiego”. Redaktorka, autorka i współautorka  licznych artykułów fachowych i wydawnictw branżowych. Zaangażowana w działalność organizacji związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Pogrzeb odbędzie się 29 sierpnia 2011 roku na cmentarzu
przy ul. Peowiaków w Zamościu.
O godz. 11.00 rozpocznie się pożegnanie Zmarłej w Kaplicy,
o godz. 13.00 – uroczystości pogrzebowe.