(wybór)

1. Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918-1939. Kraków, 2012.

2. Biografie nauczycieli regionu puławskiego. Puławy, 2012.

3. Bołdyrew A., Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa, 2011.

4. Cztery strony gminy Podedwórze. Podedwórze; Lublin, 2011.

5. Danielewicz K., Lwowska ekspozytura wywiadu : działalność ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939. Toruń, 2011.

6. Dwóchsetlecie Szkoły Dramatycznej w Warszawie : 1811-2011. Warszawa, 2011.

7. Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia : gap confrontation between expectations and reality : comparative research. Wrocław, 2011.

8. Europeizacja prawa ochrony środowiska. Lublin, 2011.

9. Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku : antologia. Warszawa, 2011.

10. Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych : elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Lublin, 2012.

11. Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. Warszawa, 2011.

12. Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie. T.1. Szczecin, 2011.

13. Hońdo L., Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie. Kraków, 2011.

14. Jurkowski H., Materiał jako wehikuł treści rytuału. Warszawa, 2011.

15. Kruciński J., Pinkwart S., Les misérables / Narodziny sztuki. Warszawa, 2011.

16. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka. Lublin, 2011.

17. Leszczyński M., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992. Lublin, 2011.

18. Mazur-Ciseł M., Legendy Lublina dla dzieci. Lublin, 2012.

19. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Lublin, 2011.

20. Miasta w czasach globalizacji. Warszawa, 2012.

21. Miziołek J., Kowalski H., Pod opieką muz : Pałac Czartoryskich-Potockich – siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa, 2011.

22. Moryson J., Książę Olgierd Czartoryski (1888-1977) : życie i działalność społeczno-polityczna. Kraków, 2012.

23. Myśliński M., Złotnicy krakowscy i ich cech w latach autonomii galicyjskiej 1866-1914. Kraków, 2011.

24. Nikołajew J., Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych. Lublin, 2012.

25. Oblicza racjonalności : wokół myśli Michała Hellera. Kraków, 2011.

26. Odczytywanie na nowo : rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim. Olszanica; Kraków, 2011.

27. Pabjan T., Eksperymentalna metafizyka Johna S. Bella , filozofia mechaniki kwantowej. Kraków, 2011.

28. Pawłowska M., Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej. Wrocław, 2011.

29. Pietras A., W stronę ontologii : Nicolaia Hatrmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii. Kraków, 2012.

30. Pietraszewski I., Jazz w Polsce wolność improwizowana. Kraków, 2012.
31. Pokruszyński W., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. Józefów, 2011.
32. Propp W., Morfologia bajki magicznej. Kraków, 2011.

33. Przytuła J., Logika Objawienia : argument werytatywny w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara. Lublin, 2011.

34. Romański M., Funkcjonowanie nomenklatury partyjnej w województwie rzeszowskim w latach 1948/49-1990. Sandomierz, 2011.

35. Rożniatowski A., Utwory okolicznościowe. Warszawa, 2012.

36. Skarbek J., Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Cz.1. Lublin, 2011.

37. Sowa J., Fantomowe ciało króla : peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków, 2011.

38. Stanisławski T., Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Lublin, 2011.

39. Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego. Lublin, 2011.

40. Szebla-Morinaga K., Tajemna głębia (yūgen) w japońskiej poezji : twórczość Fujiwary Shunzeia i jej związki z buddyzmem. Warszawa, 2012.

41. Świątek T.W., Chwiszczuk R., Królowa Wisła. Warszawa, 2012.

42. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin, 2012.

43. Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. Warszawa, 2011.

44. Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców : lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie = Departures of Poles – arrivals of Ukrainians : local migration problems in the Lublin Region. Lublin, 2012.

45. Z dziejów prasy konserwatywnej : twórcy i dzieła. Lublin, 2012.

46. Zaborski M., Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej. Toruń, 2011.

47. Zachowania ryzykowne. Lublin, 2012.

48. Zawadka B., Dixie jest kobietą : proza Petera Taylora wobec kwestii współczesnej południowej kobiecości. Warszawa, 2011.

49. Zdanowski J., Bliski Wschód 2011 : bunt czy rewolucja? Kraków, 2011.

50. Zmysłowska I., Korzekwa K., Drobnoustroje w biotechnologii. Olsztyn, 2011.