(wybór)

 1. Begley D., Pani Nikt, Warszawa 2011
 2. Betancourt I., Każde milczenie ma kres, Katowice 2011
 3. Bohjalian Ch.A., Sekrety Edenu, Katowice 2011
 4. Burkacka I., Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, Warszawa 2012
 5. Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka, Gdańsk 2011
 6. Coben H., Klinika śmierci, Warszawa 2011
 7. Czernyszewicz E., Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie : wymagania, systemy, nadzór, Lublin 2012
 8. Czerwiński P., Międzynaród, Warszawa 2011
 9. Dehnel J., Saturn, Warszawa 2011
 10. Dryden G., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2011
 11. Gruza J., Najpiękniejsza : opowiadania z nieoczekiwanym zakończeniem, Warszawa 2011
 12. Hugo-Bader J., Dzienniki kołymskie, Wołowiec 2011
 13. Huxley A., Nowy wspaniały świat, Warszawa 2011
 14. Jakowska K., O cyklu opowiadań : z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce, Białystok 2011
 15. Jelonek T., Biblia jako fenomen kulturowy, Kraków 2012
 16. Jones S., Wojna pod ziemią : 1914-1918, Zakrzewo 2011
 17. Karbowniczek J., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011
 18. Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012
 19. Kofta K., Jak zdobyć, utrzymać i porzucić mężczyznę, Warszawa 2011
 20. Lamster M., Mistrz cienia : Rubens – malarz i dyplomata, Warszawa 2011
 21. Lauryssens S., Dali i ja, Warszawa 2011
 22. Madej J., Patologia ogólna zwierząt, Olsztyn 2011
 23. Martin G.R.R., Cienie śmierci, Poznań 2006
 24. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych, Lublin 2011
 25. Naruszewicz-Duchlińska A., Internetowe grupy dyskusyjne : analiza językowa i charakterystyka gatunku, Olsztyn 2011
 26. Neufeld M.J., Von Braun : inżynier nazistów i Amerykanów, Warszawa 2011
 27. Sapieżyna M., My i nasze Siedliska, Kraków 2008
 28. Sédillot R., Moralna i niemoralna historia pieniądza, Warszawa 2002
 29. Stomma L., Historie przecenione, Warszawa 2011
 30. Tayler J., Mordercy w mauzoleach : między Moskwą a Pekinem, Warszawa 2011
 31. Thomas S., Koniec pana Y, Katowice 2011
 32. Wiśniewski J.L., Intymna teoria względności, Kraków 2010
 33. Wiśniewski J.L., Molekuły emocji, Kraków 2006