Joannie Chapskiej

Zastępcy Dyrektora d/s Merytorycznych
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają

Dyrekcja i pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie