Z żalem informujemy,
że w dniu 6 października 2012 r. zmarła

śp.

Małgorzata Wojciechowska

wieloletnia dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

W 1995 r. została pierwszą laureatką Nagrody im. Anny Platto
dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Kierowana przez ś. p. Małgorzatę Wojciechowską Biblioteka w Łaziskach
otrzymała zaszczytny tytuł Wzorowej Biblioteki Roku 2008.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. o godz. 13.00
na cmentarzu w Zagłobie.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie