(wybór)

1.      Bielińska-Sturm I., O Lublinie… i nie tylko… przez cały rok. Stevens Point, Wisconsin, 2011.

2.      Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców. Warszawa, 2012.

3.      Bolesław Biegas : rzeźba = Bolesław Biegas : la sculpture = Bolesław Biegas : sculpture. Warszawa, 2012.

4.      Centek B., Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny w latach 1944-1989. Warszawa, 2012.

5.      Dębska K., Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego. Warszawa, 2012.

6.      Dylematy współczesnych stosunków międzynarodowych : polsko-ukraińskie dysputy studenckie. Zamość, 2011.

7.      Federalizm czy jednolitość? : determinanty, skutki, wpływy na regulacje prawne państwa. Lublin, 2012.

8.      Gałązka K., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Warszawa, 2012.

9.      Glińska K.A., „Geta” Witalisa z Blois : Komedia elegijna na tle prądów intelektualnych w XII-wiecznej Francji. Warszawa, 2012.

10. Gotkowska J., Bundeswehra 3.0 : polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reform sił zbrojnych RFN. Warszawa, 2012.

11. Henryk Siemiradzki (1843-1902) : sława i zapomnienie. Radomsko, 2012.

12. Juszczak W., Ekfraza poetycka w antycznej Grecji (przykłady wybrane). Warszawa, 2012.

13. Kendall W., Od agory do Kapitolu. Warszawa, 2011.

14. Kino ze znakiem jakości : 15-lecie Konkursu o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Warszawa, 2011.

15. Kiszczak D., Twórczość publicystyczna i literacka Leo Belmonta. Łódź, 2012.

16. Klatt M., Stępniewski T., Normative influence : the European Union, Eastern Europe and Russia. Lublin, Melbourne, 2012.

17. Kontrowersje dyskursywne : między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną. Lublin, 2012.

18. Koprukowniak A., Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918. Bychawa, 2011.

19. Kosman M., Interrex : rola prymasów w kulturze politycznej dawnej i współczesnej Polski. Poznań, 2011.

20. Kowalska A., Folklor tamtych lat. Warszawa, 2011.

21. Kozak L., Wojna i okres powojenny na terenie gminy Abramów 1939-1948 : dla upamiętnienia ofiar wojny i walk politycznych. Abramów, 2012.

22. Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław, 2012.

23. Kucharek D., Determinanty obrotu papierami wartościowymi i walutami na giełdzie pieniężnej w Warszawie w latach 1921-1939. Dęblin, 2012.

24. Kurzępa I., Ewolucja statusu społecznego i współczesne aspiracje życiowe kobiet na przykładzie Zamojszczyzny. Zamość, 2011.

25. Martos A., Historia antykoncepcji. Warszawa, 2012.
26. Matusiak W., Generał brygady pilot Tadeusz Sawicz 1914-2011. Warszawa, 2012.

27. Miejsca – Uniwersytet Warszawski = Places – University of Warsaw. Warszawa, 2012.

28. Ndiaye I.A., Samochody : podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego : [budowa techniczna, schematy, aneks leksykograficzny]. Olsztyn, 2011.

29. Nestorowicz Z., Jan Paweł II w medalierstwie polskim. Lublin, 2012.

30. Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku. Lublin, 2011.

31. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Warszawa, 2012.

32. Oszczanowski P., Złoty medalion oprawiony czterema diamentami : dzieła Gerharda Hendrika z Amsterdamu z początku XVII wieku w Oleśnicy. Wrocław, 2012.

33. Parzyszek M., Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego : aspekt pedgogiczny. Lublin, 2012.

34. Petrynik R., Janów Podlaski : czas zatrzymany w fotografii 1875-2012. T.1, 1875-1945. Janów Podlaski, 2012.

35. Potomski P., Generał broni Stanisław Maczek 1892-1994. Warszawa, 2012.

36. Rajchel J., Grenda B., Nowak J., Wybrane problemy dowodzenia siłami powietrznymi w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dęblin, 2012.

37. Rozwój i przyszłość wyższego szkolnictwa artystycznego w Polsce. Warszawa, 2012.

38. Schaff A., Humanizm ekumeniczny. Warszawa, 2012.
39. Schaff T., Mój Adam. Warszawa, 2012.

40. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość : materiały i studia. T. 1-2. Szczecin, 2012.

41. Sobkowiak-Tabaka I., Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry. Poznań, 2011.

42. Talmont-Kamiński K., In a mirror, darkly : how the supernatural reflects rationality. Lublin, 2012.

43. Tożsamość i transgresja w literaturze. Zamość, 2011.

44. Trojan W., Kwatera Batalionu „Zośka” Armii Krajowej : Cmentarz Wojskowy na Powązkach : przewodnik – informator z planem. Warszawa, 2011.

45. Wielka synagoga – Lublin. Cz.1. Gliwice, 2011.

46. Wilkowski E., Solidarność na terenie gminy Grabowiec w latach 1980-1989. Chełm, 2012.

47. Wojsławice : skarby naszej pamięci : wspomnienia o miasteczku. Lublin, 2012.

48. Wojtyś P., Z sercem w plecaku czyli Wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej : Góry Świętokrzyskie : wokół Pasma Głównego – Żeromszczyzna : przewodnik turystyczny. Kielce, 2011.

49. Zanim przyszła Pożoga : dokumenty i materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej Polaków na Podolu w latach 1905-1910. Olsztyn, 2011.

50. Zugaj L., Gmina Zakrzew : od pradziejów do współczesności. Lublin, 2012.

51. Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815-1867, w zasobach polskich archiwów państwowych. Kraków; Budapeszt; [Tel Awiw], 2011.