Dyrekcja i pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
z żalem przyjęli wiadomość o śmierci w dniu 23 stycznia 2013 roku
Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski w latach 1981-2009.
Żegnamy Prymasa Polski Seniora

(fot. Paweł Kula/PAP)