(wybór)

1.      200 lat powiatu radzyńskiego 1810-2010 : materiały z sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim wraz z kalendarium dziejów powiatu radzyńskiego. Radzyń Podlaski, 2012.

2.      Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Warszawa, 2012.

3.      Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej : informator o zasobie archiwalnym : praca zbiorowa. Nowy Dwór Mazowiecki, 2012.

4.      Barczyński W., Małopolski szlak bożogrobców. Miechów, 2012.

5.      Bitwa pod Białymstokiem : przewodnik do szlaku turystycznego. Białystok 2012.

6.      Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) – świadek wiary. Lublin, 2012.

7.      Cieślewska A., Makowska A., Gdzie jest ta woda? : dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej. Warszawa, 2012.

8.      Dyktat czy uczestnictwo? : diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. T.1. Warszawa, 2012.

9.      Gruszecki T., Historia jednej tragedii : Bolesław Gruszecki 1912-1940 w mojej pamięci. Tarnów, Sędziszów, 2012.

10. Hać R., Kozub M., Rurak A., Udział lotnictwa w operacjach połączonych pierwszych dekad XXI wieku. Dęblin, 2012.

11. Historia ma konsekwencje : Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski. Kraków, 2012.

12. Jaczyńska A., Sonderlaboratorium SS : Zamojszczyzna „Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” = Sonderlaboratorium SS : Raum Zamość als „Elster Siedlungsbereich im Generalgouvernement” = The SS Sonderlaboratorium : the Zamość Region : „The first settlement area in the Generalgouvernement”. Lublin, 2012.

13. Jaźwiński J., Dramat dowódcy : pamiętnik oficera sztabu oddziału wywiadowczego i specjalnego. T.1, Czerwiec 1905 – Styczeń 1944; T.2, Luty 1944 – Listopad 1980. Montreal, 2012.

14. Karp S., Worgule : zarys historii wsi i majątku. Leśna Podlaska, 2012.

15. Katalog dokumentów życia społecznego 1918-1939. Lublin, 2012.

16. Kobylińska A., Tropem Hermesa : przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborskiego. Warszawa, 2012.

17. Korowaj T., Rastenburg / Kętrzyn : dzieje miasta. Kętrzyn, 2012.

18. Kowalik S., Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy : niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977). Lublin, 2012.

19. Kowalski G., Duch w osobie : bohater w dramatach Juliusza Słowackiego. Białystok, 2012.

20. Krąg Turowicza : Tygodnik, czasy, ludzie. 1945-1999. Limanowa; Kraków, 2012.

21. Kurzeja M., Słownik gwary górali łąckich. Łącko, 2012.

22. Lipińska L., Lipiński S., Kredą i piórem : nauczyciele Chełmszczyzny współcześni twórcy literaccy. Rejowiec Fabryczny; Biała Podlaska, 2012.

23. Lubomirscy – rodu droga na parnas Rzeczypospolitej : IX Janowieckie Spotkania Historyczne : materiały sesji naukowej, 25 czerwca 2011 roku, Zamek w Janowcu (Dom Północny). T.1. Janowiec, 2012.

24. Markiewicz T., Świątek T.W., Wittels K., Polacy z wyboru : rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku = Polen aus freier Wahl : deutschstämmige Familien in Warschau im 19. und 20. Jahrhundert. Warszawa, 2012.

25. Materiały do historii Instytutu Radowego i Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie : w 80 rocznicę otwarcia. Warszawa, 2012.

26. Murat M., Bóg, człowiek, historia : teologiczność historiozofii Lwa Płatonowicza Karsawina. Warszawa, 2012.

27. Muzea literackie : historia, edukacja, perspektywy. Lublin, 2012.

28. My już jesteśmy zjedzeni… : rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa : praca zbiorowa. Warszawa, 2012.

29. Niebelski E., Ignacy Walicki : zesłaniec 1863 roku i pionier sadownictwa w Rosji. Lublin, 2013.

30. Nieodpłatna praca kobiet : różowa strefa gospodarki. Warszawa, 2012.

31. Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX i XXI wieku : opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna. Lublin, 2012.

32. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych. Warszawa, 2012.

33. Opole Lubelskie : na szlaku rezydencji magnackich. Opole Lubelskie, 2013.

34. Orlev U., Książki mojego dzieciństwa (1931-1945). Lublin, 2012.

35. Ostrowska E., Echolalie. Lublin, 2012.

36. Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej : dokąd zmierza strefa euro? Warszawa, 2012.

37. Przez okna życia : wystawa zespołu XVIII-wiecznych portretów darczyńców Domu Podrzutków ks. Baudoina : Galeria Kordegarda, Warszawa. Warszawa, 2012.

38. Przybyszewski B., Katedra krakowska w XVIII stuleciu. Kraków, 2012.

39. Rabiej S., Wielkoskalowe skażenia promieniotwórcze środowiska : monitoring, ochrona, modele i odniesienia. Warszawa, Leszno, 2012.

40. Studia i rozprawy bibliologiczne. Katowice, 2012.

41. Szladowski M., (Bez)senna egzystencja : starość Józefa Ignacego Kraszewskiego. Białystok, 2012.

42. Sztuka wszędzie : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944. Warszawa, 2012.

43. Świtkowska D., „A to był Gombrowicz” : tom poświecony Jerzemu Szymkowiczowi-Gombrowiczowi. Warszawa, 2012.

44. Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej : nowe narzędzia, nowe możliwości. Lublin, 2012.

45. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie. Dęblin, 2012.

46. Tobruk in the Second World War : struggle and rememberance. Warszawa, 2012.

47. W krainie żurawiny i utopców : legendy o Roztoczu. Lublin, 2012.

48. Winiarski R., Przypowieść zwana życiem : wybór wierszy. Lublin, 2012.

49. Wowk W., Śmieszny święty : (dramat w 14 scenach). Lublin, 2013.

50. Zabłocki E., System bezpieczeństwa narodowego. Dęblin, 2012.

51. Żółtowski M.J., Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce : studium przypadku. Warszawa, 2012.