(wybór)

Nowości:

1. Adamska A., Metafizyczny wymiar piękna w malarstwie Jerzego Nowosielskiego. Kraków, 2012.

2. Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Słubice, 2012.

3. Campion M., Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Kraków, 2012.

4. Chraniuk D., Ignacy Czuma uczony i polityk. Lublin, 2012.

5. Cytowicz-Karpiłowska W., Postępowanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwskazania. Warszawa, 2012.

6. Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka. Poznań, 2012.

7. Dobieszewski J., Absolut i historia : w kręgu myśli rosyjskiej. Kraków, 2012.

8. Drążkowska A., Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku. Toruń, 2012.

9. Drzazga K., Svata Hora : kult maryjny i działalność duszpasterska w sanktuarium na Svatej Horze. Lublin, 2012.

10. Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu. Kraków, 2012.

11. Flieger M., Zarządzanie procesowe w urzędach gmin : model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. Poznań, 2012.

12. Gałecki S., Spór o sumienie : źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana. Kraków, 2012.

13. Gancarz D., Rosyjska poezja rockowa. Kraków, 2012.

14. Godlewska-Bylniak E., Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza. Warszawa, 2012.

15. Grabski M., Ochrona budownictwa drewnianego : małopolskie realizacje skansenowskie w koncu XIX i w XX wieku. Kraków, 2012.

16. Historia Narrat : studia mediewistyczne ofiarowane profesorowi Jackowi Bieniaszkiewiczowi. Lublin, 2012.

17. Karpow F., Doświadczenie przestrzeni w prozie Andrzeja Kuśniewicza. Poznań, 2012.

18. Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945-1989 : studia i materiały. Opole; Wrocław, 2012.

19. Kotkiewicz A., Nowy człowiek Michaiła Zoszczenki : trylogia : Przywrócona młodość, Niebieska księga, Przed wschodem słońca. Kraków, 2012.

20. Krukowski J., Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie. Lublin, 2012.

21. Leszkowicz P., Nagi mężczyzna : akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku. Poznań, 2012.

22. Macała J., Między polityką idei a polityką interesu : życie polityczne II RP w myśli środowisk katolickich. Toruń, 2012.

23. Maciejewska-Mroczek E., Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków, 2012.

24. Mąka-Malatyńska K., Widok z tej strony : przedstawienia Holocaustu w polskim filmie. Poznań, 2012.

25. Media a Polacy : polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych. Kraków, 2012.

26. Meller K., Słowa jak ziarna : reformacyjne idee, książki, spory. Poznań, 2012.

27. Minkner K., O filmach politycznych : między polityką, politycznością i ideologią. Warszawa, 2012.

28. Nitecki P., „Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie” : biskup Stefan Wyszyński pasterz Kościoła Lubelskiego. Lublin, 2012.

29. Nowakowski J., W stronę raju : o literakiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego. Poznań, 2012.

30. Otłowski T., Cmentarzysko imperiów : Afaganistan 2001-2014. Warszawa, 2012.

31. Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim flmie. Poznań, 2012.

32. Pacukiewicz M., Grań kultury : transgresje alpinizmu. Kraków, 2012.

33. Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, 2012.

34. Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego : (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu). Lublin, 2012.

35. Peregrynacje do źródeł. Cz.3. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku. Lublin, 2012.

36. Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość. Poznań, 2012.

37. Reglińska-Jemioł A., Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku. Poznań, 2012.

38. Rewitalizacja obszaru Podzamcza w Lublinie : wydawnictwo pokonkursowe. Lublin, 2012.

39. Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji. Warszawa, 2012.

40. Rydlewski G., Szustakiewicz P., Golat K., Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka). Warszawa, 2012.

41. Skotarczak D., Historia wizualna. Poznań, 2012.

42. Słownik – przewodnik filozoficzny : osoby – problemy – terminy. Lublin, 2012.

43. Stawinoga E., Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa. Lublin, 2012.

44. Stępniak Z., Wybrane polskie chóry akademickie w dwudziestoleciu 1980-2000 : repertuar, konkursy, wykonania. Lublin, 2012.

45. Sturm I., O prastarym grodzie Lublinie… : przez cztery pory roku i inne wieści. Stevens Point, Wisconsin, 2012.

46. Sulisz W., Teatr Stary w Lublinie 1822-2012 : historia, miłość, życie : przewodnik. Lublin, 2012.

47. Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku. Kraków, 2012.

48. Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010 : między ideą ponadnarodowości a współpracą rządową : analiza polityczna. Kraków, 2012.

49. Wilczyński W., Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich : pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego. Warszawa; Bełchatów, 2012.

50. Wokół „W pustyni i w puszczy” : w stulecie pierwodruku powieści. Kraków, 2012.

51. Zawirowania systemu edukacji : z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych. Warszawa, 2012.

Antykwaryczne:

1. Bartoszek E., Życie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Łódź, 1935.

2. Gdy wódz odchodził w wieczność… : album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. [Kraków, 1935]

3. W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903. Lwów, 1903.