(wybór)
 

1.      Arbitraż i mediacja : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. Warszawa, 2012.

2.      Balbus T., „Korab” wilniuk klasyczny : doktor Roman Korab-Żebryk (1916-2004) : biografia wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku). Wrocław, 2012.

3.      Bartnik Cz.S., Matka Boża. Lublin, 2012.

4.      Bączyk J., Niestrawski M., Generał Tadeusz Kutrzeba (1886-1947) : zarys biografi. Poznań, 2012.

5.      Borusewicz M., Nauka czy rozrywka? : nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum. Kraków, 2012.

6.      Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubelskim : Powszechny Spis Rolny 2010. Lublin, 2012.

7.      Cobel-Tokarska M., Bezludna wyspa, nora, grób : wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce. Warszawa, 2012.

8.      Codina C., Kurs jubilerstwa : podstawowe techniki. Warszawa, 2012.

9.      Dagan B., Co wydarzyło się w czasie Zagłady : opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć. Białystok, 2012.

10. Danina publiczna w służbie samorządu. Lublin, 2012.

11. Dawniej niż wczoraj : rzecz o mieście. Drezdenko, 2012.

12. Dizajn w przestrzeni publicznej : lata lecą… = as the years go by… Cieszyn, 2012.

13. Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w centralnym obozie pracy w Jaworznie (1947-1949) : dokumenty i materiały. Warszawa, 2012.

14. Dunin-Wilczyński Z., Od Belwederu do Pałacu Elizejskiego… : Polska – Francja w dwudziestoleciu międzywojennym. Warszawa, 2012.

15. Dwie pracownie : Kowalski – Gutt = Two studios : Kowalski – Gutt. Warszawa, 2012.

16. Eljasz-Radzikowski W., Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic : z 68-ma illustracyami, planem Zakopanego i mapą Tatr. Zakopane, 2012.

17. Fonferek J., Marcinkowski M., Sieńkowska U., Elbląg – życie codzienne w porcie hanzeatyckim = Elbląg – everyday life in the Hanseatic port. Elbląg, 2012.

18. Glensk U., Po Kapuścińskim : szkice o reportażu. Kraków, 2012.

19. Helenów : representative centre of the Ministry of National Defence. Warszawa, 2012.

20. Historia Kalisza w plakatach : afisze i plakaty w zasobie Archiwum Państwowym w Kaliszu. Kalisz, 2012.

21. Historia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie, w latach 1912-2012. Jaślików; Chełm, 2012.

22. Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Marynarki Wojennej : praca zbiorowa. Gdynia, 2012.

23. Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów. Olsztyn, 2012.

24. Jaworski K., Poetycka wyobraźnia dendrologiczna Jana Kasprowicza. Lublin, 2012.

25. Katalog monet polskich i z Polską związanych : XX i XIX wiek, monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bytom, 2013.

26. Katalog polskich znaków pocztowych 2013. T.1, (Znaczki opłaty, urzedowe i dopłaty). Bytom, 2013.

27. Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych : praca zbiorowa. Lublin, 2012.

28. Kowalczyk A., Majdanek – miejsce pamięci i muzeum : informator. Lublin, 2012.

29. Kowalkowski K., Alojzy Paweł Gusowski : pilot 305 Dywizjonu Bombowego. Gdańsk, 2012.

30. Kozicka D., Krytyczne (nie)porzadki : studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków, 2012.

31. Lubina E., Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości wyzwania, potrzeby kształcenia. Lublin, 2012.

32. Mądzik L., Majdanek w fotografii Leszka Mądzika = Majdanek in Leszek Mądzik photography. Lublin, 2012.

33. Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. Warszawa; Łódź, 2012.

34. Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. Warszawa, 2012.

35. Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny : materiały pokonferencyjne. Warszawa, 2012.

36. Pawełczyńska A., Koniec kresowego świata. Lublin, 2012.

37. Podniesiński M., Prawda i władza : myśl Michela Foucaulta w latach 1956-1977. Kraków, 2012.

38. Possenti V., Zarys filozofii polityki : społeczeństwa liberalne na rozdrożu. Lublin, 2012.

39. Sadkiewicz J., „Ci, którzy przekonać nie umieją” : idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939). Kraków, 2012.

40. Siewierski H., Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Kraków, 2012.

41. Stępień A.B., Natura i funkcje : człowiek pośród bytów. Lublin, 2012.

42. Szalewska K., Pasaż tekstowy : czytanie miasta jako forma doświadczenia przeszłości we współczesnym eseju polskim. Kraków, 2012.

43. Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci. Poznań; Warszawa, 2012.

44. Taracha C., Misja pułkownika Boissimene : meandry polityki zagranicznej Hiszpanii Filipa V. Lublin, 2012.

45. Tworek J., Bug ukraiński Rata i Sołokija : przewodnik. Chełm, 2012.

46. Winckelmann J.J., Dzieje sztuki starożytnej. Kraków, 2012.

47. Wójcik A., Informator o zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum na Majdanku. Lublin, 2012.

48. Wójciszyn-Wasil A., Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku. Lublin, 2012.

49. Zabłocki W., Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska. Kraków, 2012.

50. Załuski K., Avia i Aeroklub Świdnik w latach 1952-2012 : ludzie wspomnienia, wydarzenia. Lublin; Świdnik, 2012.