(wybór)

 1. Accardo J., Dotyk, Rzeszów 2013
 2. Baranowski K., Jachting morski, Warszawa 2011
 3. Bęza S., Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Warszawa 2012
 4. Biernat J., Globalizacja miejsca społeczności lokalnej : management, zarządzanie społeczne : (studia i szkice), Wrocław ; Lublin 2012
 5. Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012
 6. Dudziak A., Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii, Olsztyn 2012
 7. Dziewanowska K., Relacje i lojalność klientów w marketingu, Warszawa 2012
 8. Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, Lublin 2012
 9. Gałkowski S., Barbarzyńcy i obywatele : myślenie polityczne wobec wartości, Lublin 2012
 10. Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków 2012
 11. Grzonka L., Kompendium prawa pracy z komentarzem, Warszawa 2012
 12. Integracja zarządzania w warunkach GOW, Lublin 2012
 13. Jakościowe aspekty integracji zarządzania, Lublin 2012
 14. Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków 2012
 15. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Lublin 2012
 16. Krzemkowski M., Epopeja arawijska, Bydgoszcz 2012
 17. Księżopolski B., Audyt bezpieczeństwa systemów IT : ćwiczenia, Lublin 2012
 18. Kurtyka-Chałas J., Osobowościowo-aksjologiczne aspekty rozwoju młodzieży : religijność, osobowość, system wartości, strategie działania, Lublin 2012
 19. Lendzion A., Młodzież a wartości charakterologiczne, Lublin 2012
 20. Łojewski Z., Współczesne problemy baz danych, Lublin 2012
 21. Maćkowska K., Początki amerykańskiej administracji lokalnej : (od założenia kolonii do 1787 roku), Lublin 2012
 22. Metody zarządzania zintegrowanego, Lublin 2012
 23. Michalak M., Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej, Toruń 2011
 24. Młodzi przedsiębiorcy – inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, Warszawa 2012
 25. Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, Lublin 2012
 26. Nowoczesne metody badawcze w psychologii, Poznań 2012
 27. O’Neill H., Kołysanki dla małych kryminalistów, Warszawa 2008
 28. Pachelski W., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Olsztyn 2012
 29. Pennington K., Władca i prawo (1200-1600) : suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej, Warszawa 2012
 30. Rachunkowość językiem biznesu, Kraków 2012
 31. Sharp G., Od dyktatury do demokracji : drogi do wolności, Warszawa 2013
 32. Singer A.L., Złodziej miecza, Kraków 2012
 33. Szczepaniak J., Pamiętnik modowej blogerki, Lublin 2012
 34. Świgoń M., Zarządzanie wiedzą i informacją : podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym, Olsztyn 2012
 35. Terroryzm a prawa człowieka, Kraków 2012
 36. Troisi L., Marzenie Talithy, Warszawa 2012
 37. Walczak M., Wgląd i poznanie : epistemologia Bernarda J. F. Lonergana, Lublin 2012
 38. Wieczorkowska-Wierzbińska G., Psychologiczne ograniczenia, Warszawa 2012
 39. Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci, Kraków 2012
 40. Zieliński Z., Podstawy diagnostyki systemowej sieci procesorów o łagodnej degradacji i strukturze hipersześcianu, Warszawa 2012
 41. Zintegrowany system zarządzania w usługach, Lublin 2012
 42. Zwierzęta świata, Warszawa 2012