(wybór)

1.      Adamowicz K., Wizerunek mężczyzny w visual kei, Bielsko- Biała 2014

2.      Administracja opiekuńcza, Lublin 2015

3.      Alabrudzińska E., Między Rosją a Niemcami : dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku T.1 (1901-1945), Toruń 2015

4.      Alabrudzińska E., Między Rosją a Niemcami : dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku T.2 (1945-2000), Toruń 2015

5.      Aleksandrowicz M., Teoria harmonii Jeana Ph. Rameau, Lublin 2014

6.      Bal’mont Konstantin Dmitrievič, Do kresu życia : wybór wierszy, Bydgoszcz 2015

7.      Baron M., Grzebanie grzebania…, Katowice 2014

8.      Bartos E., E/P: szkice o literaturze ”elitarnej” i ”popularnej”, Katowice 2014

9.      Bartosiewicz M., Strój łowicki po 1953 roku, Wrocław 2014

10. Bednarek A. Sztuka kaznodziejska : od romantyzmu po okres międzywojenny z rekomendacji historyka literatury, Lublin 2015

11. Burzec M., Fiscal administratio In Poland, Lublin 2015

12. Byjoch K., Spółka komunalna : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Toruń 2015

13. Chazan B., Dlaczego są nam potrzebni lekarze sumienia?, Lublin 2015

14. Cywka K., Bękart, Gdynia 2015

15. Deręgowska J., Studenci medycyny o śmierci w zawodzie lekarza, Poznań 2014

16. Dobrowolski T., 750 lat Ziemi Łosickiej T.1., Łosice 2014

17. Dzidek M., Nowicka E. (red.) Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, Poznań 2014

18. Faltyn A., Hermeneutyka w polskich badaniach literackich, Warszawa 2014

19. Fober J., Dydaktyka przestrzeni., Cieszyn 2014

20. Foremniak K., O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech: rozwój normy interpunkcyjnej od XVI wieku do współczesności, Warszawa 2014

21. Gadowski J., Pasterstwo na Huculszczyźnie : gospodarka, kultura, obyczaj, Warszawa 2015

22. Gołębiowski S., W poszukiwaniu prawdy…,Felicjanów 2014

23. Górny M., Wielka wojna profesorów: nauki o człowieku (1912-1923), Warszawa 2014

24. Grzybowski J., Kozłowska J., (red.) Między Rusią a Polską : Litwa : od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej, Warszawa 2014

25. Hildegarda z Bingen, Uzdrawiające dzieło stworzenia, Legnica 2014

26. Jaskiernia J., (red.) Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia – instytucje – efektywność, Toruń 2015

27. Kosmana M.,(red.) Na obrzeżach polityki cz.X, Poznań 2014

28. Kowalczyk T., Portfolio mitochondrialnej Ewy, Lublin 2015

29. Król M., (red.) Konserwatyści polscy 1918-1939 : wybór pism, Warszawa 2014

30. Lesicka O., Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2015

31. Makowska M.,(red.) „Nigdy nie było tak pięknej plejady” : Skamander i skamandryci: poetyka, historia, tradycja, Kraków 2014

32. Marszałek R., Ex oriente dux: idea jedności Słowian a historiozofia polska i europejska XIX i XX wieku, Toruń 2014

33. Mehlhorn L. Europejski duch oporu : eseje, Warszawa 2014

34. Misijuk W., Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym, Lublin 2014

35. Morawiecki L., Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku republiki : (lata 44-27 p.n.e.), Poznań 2014

36. Nawrocki A., Mosty: Warszawa- Petersburg, [Warszawa] 2015

37. Nieznański M., Pamięć informacji kontekstowej : badania eksperymentalne z wykorzystaniem procedury generowania oraz metody modelowania wielomianowego, Warszawa 2015

38. Rolka M., Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzchego, Katowice 2014

39. Saszko I., Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną…, Lublin 2015

40. Słowik C., Dobrowolska A., Siedlecka M. (red.) (Nie)prawda w literaturze i sztuce, Gdańsk 2014 

41. Sumera S., I spełniło się…, Toruń 2015

42. Tarkowska B., Las katyński 1943 : [reportaże z ekshumacji ofiar Katynia], Mińsk Mazowiecki 2014

43. Walter A., Niepokój horyzontu : wiersze wybrane 2002-2014, Toruń 2014

44. Ważniewski W., Państwo laickie : polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945-1970, Warszawa 2015

45. Winner A., Tamara, Warszawa 2014

46. Winner A., Wracam z niepamięci, Warszawa 2015

47. Wiszowaty E., Etyka policji: między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2014

48. Woźniak A., Strój łęczycki, Wrocław 2014

49. Zwierżdżyński M., Konstruowanie znaczeń religii w szkole. Kraków 2014

50. Żakowska M., Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury : studia nad współczesną lewicą rosyjską, Toruń 2015