(wybór)

 

 

 1. Administracja opiekuńcza, Lublin 2015
 2. Aleksijewicz S., Ostatni świadkowie : utwory solowe na głos dziecięcy, Wołowiec 2013
 3. Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Toruń 2014
 4. Bennewicz M., Coaching : tajemniczy dar kosmitów dla ludzkości, Zambrów 2014
 5. Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Józefów 2014
 6. Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015
 7. Brach K., Continuum, Lublin 2014
 8. Cegiełka R., Zagrożenie terroryzmem : poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro, Warszawa 2015
 9. CIT podatek dochodowy od osób prawnych, Bielsko-Biała 2015
 10. Czas seriali, Gdańsk 2014
 11. Ćwiczenia z fizjologii roślin, Lublin 2015
 12. Ćwiek J., Ciemność płonie, Kraków 2015
 13. Fallaci O., Wściekłość i duma, Warszawa 2003
 14. Fowler K., Klub miłośników Jane Austen, Poznań 2005
 15. Grimes M., Przystań nieszczęsnych dusz, Warszawa 2013
 16. Hay E., Magia pogody, Warszawa 2002
 17. Hearn L., Krzyk czapli, Warszawa 2007
 18. Ilgner A., Skalni wojownicy : trening mentalny dla wspinaczy, Wrocław 2015
 19. Jabłonowska L., Etykieta pracy : współczesne najwyższe standardy, Warszawa 2014
 20. Jabłonowska L., Myśliwiec G., Etykieta pracy : współczesne najwyższe standardy, Warszawa 2014
 21. Jackson P., 11 pierścieni., Kraków 2015
 22. Kałdon B.M., Przemoc wobec dziecka w rodzinie : studium empiryczne z zakresu kryminologii i prawa, Warszawa 2014
 23. Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Józefów 2013
 24. Kubin T., Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Katowice 2014
 25. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, Warszawa 2015
 26. Logopedia : teoria zaburzeń mowy, Lublin 2014
 27. McPherran M.L., Religia Sokratesa, Warszawa 2014
 28. Narracyjność języka i kultury, Lublin 2014
 29. Pitler H., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, Warszawa 2015
 30. Podstawy dietetyki, Warszawa 2015
 31. Pomiędzy dwiema edukacjami, Łódź 2014
 32. Racjonalizacja zarządzania kryzysowego. T. 1, Legnica 2014
 33. Rojek K., Podręcznik płetwonurka P1 KDP/CMAS*, Warszawa 2014
 34. Rydzak L., Sterowanie systemem : rynek, Lublin 2014
 35. Sruoga B., Las bogów, Sztutowo 2013
 36. Steel D., Światło moich oczu : historia życia Nicka Trainy, Katowice 2000
 37. Szkoła dialogu społecznego – w teorii i praktyce, Lublin 2014
 38. Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia – instytucje – efektywność, Toruń 2015
 39. Vichi M., Morderca, którego nie było, Warszawa 2015
 40. Wicik K., Farben Lehre : bez pokory, Kraków 2015
 41. Wieloaspektowość działalności doradcy zawodowego, Olsztyn 2012
 42. Winner A., Tamara, Warszawa 2014
 43. Wojewódzka-Król K., Transport wodny śródlądowy : funkcjonowanie i rozwój, Gdańsk 2014
 44. Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa : państwo, prawo, społeczeństwo, Józefów 2014