Powstanie styczniowe w biografie wpisane - okładka

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że w 153. rocznicę powstania styczniowego ukazała się książka „Powstanie styczniowe w biografie wpisane”. Publikacja zawiera sześć pamiętników niższych rangą oficerów, podoficerów i szeregowców z okresu walk powstańczych 1863-1864. Zostały one zebrane i opracowane przez dra Zdzisława Bielenia – em. Zastępcę Dyrektora WBP, znawcę tematyki powstańczej, autora m. in. książek „Zwycięzca spod Żyrzyna: generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886)” (Lublin 2006) i „Bohaterki w czarnych sukniach. Lublinianki i Podlasianki w powstaniu 1863-1864” (Lublin 2015) oraz wielu artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

Książkę można nabyć w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter), w księgarni internetowej, lub w Dziale Zakupu i Dystrybucji (tel. 81-52-87-418, e-mail: zakidys@wbp.lublin.pl) w cenie 31 zł.