Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci 18 sierpnia 2016 r. 
śp.
Grażyny Janiny Pawłowskiej

wieloletniego i zasłużonego pracownika
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka w dniu 24 sierpnia 2016 roku o godz. 13.00

Grażyna Janina Pawłowska, z domu Bieńkowska urodziła się 5 lipca 1955 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach (1974) oraz Policealne Studium Bibliotekarskie Zaoczne w Lublinie (1990).  Pracowała od 1974 roku m.in. jako nauczycielka przedmiotów ścisłych (chemia, matematyka) i artystycznych w Szkole Podstawowej w Wieprzowym Jeziorze (gm. Tomaszów Lubelski) oraz w Gradysławicach (gm. Rachanie). W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie rozpoczęła pracę od  17 maja 1982 roku kolejno w Filiach Nr 9, 24, 12 (jako kierownik Oddziału Dziecięcego) oraz Nr 31.

W 1992 roku awansowała na stanowisko starszego bibliotekarza. Od 2001 roku pracowała w Wypożyczalni Podręczników Naukowych i Lektur WBP przy ul. Narutowicza 4. Po zmianie struktury organizacyjnej Biblioteki w 2003 roku Wypożyczalnia jako agenda weszła w skład Działu Udostępniania Zbiorów. Od 2005 r. Grażyna Pawłowska została jej kierownikiem i pełniła tę funkcję do przejścia na emeryturę 6 czerwca 2016 roku.

Po ukończeniu Policealnego Studium Bibliotekarskiego Grażyna Pawłowska otrzymała Dyplom Białego Kruka (1990) za najlepsze wyniki w nauce. Za zaangażowanie w pracy w oddziałach dziecięcych była nominowana do Nagrody im. Anny Platto (1999). W późniejszej działalności w Bibliotece z powodzeniem wykorzystywała swoje wcześniejsze doświadczenie związane z pracą z dziećmi, organizując przedstawienia dla najmłodszych.

Za swoją zaangażowaną pracę Grażyna Pawłowska została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) oraz Dyplomem Marszałka Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury
i ochrony dóbr kulturalnych (2007).

Grażyna Pawłowska zmarła nagle 18 sierpnia 2016 r.

Była pracownikiem rzetelnym i lubianym przez współpracowników, życzliwą
i dobrą Koleżanką.

Pokój Jej duszy.