1.      Bakalarska J. Marketing wartości, Lublin 2016

2.      Barcicki K. Z nich największa jest miłość, Lublin 2016

3.      Bock-Matuszyk K. Wrocław 1945-2016, Wrocław 2016

4.      Borysławskiego R. (red.) HistoRisus : historie śmiechu, Katowice 2016

5.      Czapska B. Podróż w głąb natury, Gdańsk 2016

6.      David Bowie : starman : człowiek, który spadł na ziemię, Kraków 2016

7.      Disegni da Auschwitz, Oświęcim 2016

8.      Dudek J. UP-teka sztuki : gry magiczne/medyczne, Kalisz 2016

9.      Dzierża P. Czy znasz te rośliny i motyle? : gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo, Puławy 2016

10.  Frania A. Zbieracze lawendy : wybór wierszy, Lublin 2016

11.  Hamera P. Wielki Głód w Irlandii 1845-1852 w świetle prasy angielskiej, Kraków 2016

12.  Heekyoung K. Maum: dom duszy, Wrocław 2016

13.  Hermann. Krwawe gody, Warszawa 2016

14.  Hermann. Staruszek Anderson, [Warszawa] 2016

15.  Hołubowicz-Kliza G. Rolniczy atlas chorób, Puławy 2016

16.  Jackowska M.  Sandomierz inaczej…, Sandomierz 2016

17.  Jankowski Z. Wolne miejsce, Sopot 2016

18.  Kaczynski T. Testując apokalipsę, Warszawa 2016

19.  Kalinowska-Witek B. Dla dobra szkoły i „dla dobra służby”…, Lublin 2016

20.  Karst K. Retrospektywa, Świdnica 2016

21.  Kaźmierczak Sz. Przemiana, Warszawa 2016

22.   Kita M. (red.) Język w internecie : antologia, Katowice 2016

23.  Korczak M. Puste miejsce przy stole, Lublin 2016

24.  Kowalik T. K. Idiomy, zwroty frazeologiczne i przysłowia ze służby w Kwaterze Głównej NATO, Warszawa 2016

25.  Krogulec J. Cenne i rzadkie gatunki ptaków na użytkach rolnych, Puławy 2016

26.  Letnia rezydencja : kolekcja Marxa gościnnie we Wrocławiu, Wrocław 2016

27.  Magma : la bande dessinée polonaise contemporaine, Jelenia Góra 2016

28.  Majewska-Wójcik A. Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego, Lublin 2016

29.  Michalski Ł. Przemiany syntez niemożliwych : w stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania, Katowice 2016

30.  Nawrot-Borowska M. (red.) Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, Bydgoszcz 2016

31.  Niemczuk A. Filozofia praktyczna : studia i szkice, Lublin 2016

32.  Patterson R. Capital : where it is wanted : a practitioner’s guide to financial management, Lublin 2016

33.  Polakowska-Prokopiak M. Pokój 117 : związki kulturowe w obszarze sztuki z twórcami Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2016

34.  Purchla J. Krakau. Mitten in Europa, Kraków 2016

35.  Rok B. (red.) Staropolskie podróżowanie, Kraków, Wrocław 2016

36.  Salij A. Malarstwo, rysunek, fotografia 1957-2016, Ostrowiec Świętokrzyski 2016

37.  Skalski S. Moje muzy, moje życie bez retuszu i tajemnic, Warszawa 2016

38.  Skowron W. Z aparatem w plecaku : Adam Czarnowski, Łódź 2016

39.  Skrzypek E.(red.) Jakość w społeczeństwie sieciowym : monografia, Lublin 2016

40.  Sobecka A. Bursztynowe przemiany = Amber methamorphoses, Gdańsk 2016

41.  Sowińska-Adamczyk B. Miasteczko dziecięce : monografia Podgrodzia 1952-1973 : suplement, Police 2016

42.  Stalenga J. Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności : monografia, Puławy 2016

43.  Stańska M. Znaczenie pająków w agrocenozach, Puławy 2016

44.  Stasiełowicz G. Znad Bałtyku do Rzymu : katalog wystawy, Elbląg 2016

45.  The theatre and religious drama : nowadays, Lublin 2016

46.  Weiss Z. Inspirowane Jarockim, Kraków 2016

47.  Witosz B. (red.) Dyskurs i jego odmiany, Katowice 2016

48.  Woźniak M. Postawy i procesy : szkło artystyczne z ASP we Wrocław, Bydgoszcz

49.  Zbiory Muzeum Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016

50.  Zimowe limeryki antydepresyjne, Gdańsk 2016