Tereny zielone
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Lublinie

 

 

Fot. D. J. Mościbrodzka