(wybór)

 1. Bylina Sławomir, Postawy społeczno-religijne kapelanów parafii garnizonowej św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej w latach 1992-2017, Biała Podlaska 2017
 2. Cabaj Lucyna, Zwierzyniec i okolice, Zamość 2017
 3. Czubaszek Krzysztof, Skrzyszew : monografia, wyd. 2 popr., uzup. i rozsz., Warszawa 2017
 4. Dudek Marek, Adam Natanek : człowiek, artysta, pedagog, Lublin 2017
 5. Dwie godziny : wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, pod red. Marcina Gościka [i in.], Lublin ; Biała Podlaska 2017
 6. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie w perspektywie lat 2013-2020, Lublin 2013
 7. Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty polityczne, pod red. Tomasza Osińskiego, Mariusza Mazura, Lublin 2016

8.      Flisiak Krzysztof, Historia piłką pisana, Bogucin 2017

 1. Gałaszewska-Chilczuk Dorota, „Wrogie uniwersytety” : polityka państwa komunistycznego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013

10.   Gauda Alfred, Ginące zawody między Wisłą i Bugiem : informator, Lublin 1995

11.   Henryk Raabe 1882-1951 : pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. nauk. Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski, Lublin 2017

12.   Historia wciąż żywa : dworki i pałace ziemi opolskiej,  Opole Lubelskie 2012

13.   Jawor Marek, Roztocze : Józefów, Krasnobród, Susiec, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec, Zamość : miniprzewodnik, Zamość 2016

 1.  Jawor Marek, Zamość : miasto idealne, Zamość 2013
 2.  Jędruchniewicz Kamil, Wieś Przychody : ludzie i miejsce, Przychody 2017

16.   Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Czwartek, red. zeszytu Dominik Szulc, Jacek Chachaj, Hubert Mącik, [Lublin 2017]

17.   Kołodziejczyk Romuald, Mój adres: Szczebrzeszyn Szlakówka, Warszawa 2010

 1.  Kołodziejczyk Romuald, Szczebrzeszyn dawnych lat, Warszawa 2014
 2.  Kościński Mieczysław, Długowieczni z Lubelszczyzny, Lublin 2017
 3.  Kowalski Feliks, Rzecz o Wojciechowie, na podst. notatek autora oprac. i uzup. Jan Maria Kowalski, Lublin 2017
 4.  Krasowski Jan, Krasowski Marian, Luchów : stąd nasz ród : wspomnienia ojca i syna, [B.m. 2017]
 5.  Lipiński Stanisław, Zarys dziejów parafii Olchowiec od XV do XXI wieku, Olchowiec 2017

23.   Łukasik Maria, Maśkiewicz Andrzej, Krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie ryckim, Ryki 2012

24.   Łuszkiewicz Małgorzata, Zabytki sakralne Ryk : cmentarz przy ul. Młynarskiej, Ryki 2000

 1.  Maciejczyk Tomasz, Puławy i okolice : przewodnik turystyczny, Kraków 2015

26.   Mazur Anna, Opieka społeczna w powiecie janowskim w latach 1914-1945, Lublin 2017

27.   Młynarczyk Tomasz, Sacrum przydrożne : krajobraz – architektura – dzieje regionu : Łuków – Radzyń Podlaski – Ryki, wstęp Zbigniew Smółko, Bydgoszcz 2014

 1.  Niećko Grzegorz Piotr, Irena Kosmowska (1879-1945) : życie i działalność, Lublin 2013
 2.  Nikoniuk Zbigniew, Kostomłoty : droga ku jedności, Kostomłoty 2016
 3.  Nowak Bogdan, Wizjoner na strychu : wojenna Zamojszczyzna, [Kraków] 2017

31.   Partyka Wiesław, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku : szpitale i przytułki, Lublin 2017

32.   Pazurek Tadeusz, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” : 25 lat w służbie chorym, Lublin 2017

 1.  Piela Piotr, OSP Ruszów : 1927-2017, Łabunie 2017

34.   Pilipiuk Andrzej, Farfos Marek, Spacer po Wojsławicach : przewodnik turystyczny, Wojsławice 2017

35.   Powała-Niedźwiecki Maciej,  40 lat rugby w Klubie Sportowym „Budowlani” Lublin, Lublin 2015

 1.  Przech Czesław, Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach w latach 1417-2017, Lublin 2017

37.   Pytlos Robert, Bursztyn bałtycki – skarb Polski : Gdańsk i Lublin na szlaku bursztynowym : katalog wystawy : Lublin, 19 XII 2016 – 25 I 2017, Lublin [2017]

 1.  Rachwał Piotr, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku : studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin 2017

39.   Roztocze : kultura – społeczeństwo – turystyka, red. Gabriela Kowalska i in., [B.m. 2011]

 1.  Scientia nihil est quam veritatis imago : studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. Anny Sochackiej i Pawła Jusiaka, Lublin 2014
 2.  Seroka Henryk, Firlejów : zarys dziejów dawnego miasteczka, Lublin 2017

42.   Sławin i Sławinek, red. zeszytu Dominik Szulc, Jacek Chachaj, Hubert Mącik, [Lublin 2017]

 1.  Soborska Maria, Szata roślinna parku i okolic Kluczkowic, Lublin 1994

44.  Starek Wojciech, Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania, Opole Lubelskie 2015

45.   Szykuła-Żygawska Agnieszka, Figury świętego Jana Nepomucena w Ordynacji Zamojskiej 1725-1944, Zamość 2016

46.   Tatary, Hajdów, Zadębie, red. zeszytu Dominik Szulc, Jacek Chachaj, Hubert Mącik, [Lublin 2017]

47.   Turowski Jan, Historia OP 9, wybór i oprac. Dariusz Górny, Waldemar Seroka, Andrzej Skiba, Zamość 2017

 1.  Wolnicki, Jacek, Kolejko Marcin, Stan populacji strzebli błotnej w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego i podstawy programu ochrony gatunku w tym regionie kraju : monografia przyrodnicza, Lublin 2008

49.   Wśród swoich : ksiądz profesor Edward Walewander, red. Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska, Robert Stopikowski, Lublin 2017

 1.  Zajączkowski Mariusz, Pod znakiem króla Daniela : OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950, Lublin ;  Warszawa 2016
 2.  Zarys monograficzny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych, pod red. Katarzyny Tuzimskiej, Lublin 2017
 3.  Zięba Józef, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : powstanie i odrodzenie uczelni, Lublin 2017