30 listopada 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zakończyła realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiono 3 388 egz. książek i audiobooków za kwotę: 109 609,00 zł.