(wybór)

1.      Barwicka-Makula A., Poczet władczyń Polski, Kraków 2017

2.      Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja, Warszawa 2017

3.      Bukalska P., Krwawa Luna, Warszawa 2016

4.      Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa 2017

5.      Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, Kraków 2016

6.      Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty, Poznań 2017

7.      Gromek P., Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności, Warszawa 2017

8.      Jakubiec M., Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2017

9.      Jaraczewska E., Powieści edukacyjne, Kraków 2016

10.  Kaczor K., Z „getta” do mainstreamu : polskie pole literackie fantasy (1982-2012), Kraków 2017

11.  Kino polskie jako kino transnarodowe, Kraków 2017

12.  Larsson Å., Aż gniew Twój przeminie, Kraków 2012

13.  Łazarewicz C., Żeby nie było śladów : sprawa Grzegorza Przemyka, Wołowiec 2016

14.  Łuczak M., Krótki kurs PRL według Barei, Warszawa 2016

15.  Mróz R., Wotum nieufności, Poznań 2017

16.  Naipaul V. S., Maska Afryki : odsłony afrykańskiej religijności, Wołowiec 2015

17.  Niezabitowska M., W twoim kraju wojna!, Warszawa 2016

18.  Nowoczesne metody diagnostyczne w sporcie : przewodnik trenera, Poznan 2017

19.  Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, Toruń 2017

20.  Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, Rzeszów 2016

21.  Orfin-Tomaszewska K., Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego, Szczecin 2016

22.  Pawlikowska B., Blondynka w Japonii, Warszawa 2016

23.  Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań, Kraków 2016

24.  Polityka w mediach, Warszawa 2016

25.  Postuła M., Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza, Warszawa 2017

26.  Problemy oraz wyzwania w technologii i analityce żywności, Lublin 2016

27.  Russell H., Życie po duńsku : rok w najszczęśliwszym kraju na świecie, Kraków 2017

28.  Sabela B., Wszystkie ziarna piasku, Wołowiec 2015

29.  Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie, Warszawa 2017

30.  Slaughter K., Tryptyk, Poznań 2009

31.  Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa 2017

32.  Stohl M., Na zawsze czerwona, Warszawa 2016

33.  Strzelecki J., Bolesna adaptacja : społeczne skutki kryzysu w Rosji, Warszawa 2017

34.  Szczygielski M., Za niebieskimi drzwiami, Warszawa 2016

35.  Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami, Warszawa 2017

36.  Think tanki i fundacje polityczne : wybrane problemy, Lublin 2017

37.  Tochman W., Schodów się nie pali, Warszawa 2016

38.  Varella D., Klawisze, Wołowiec 2016

39.  Wieliczka-Szarek J., Czarna księga Kresów, Kraków 2011

40.  Zadora H., Kapitał i kryzysy finansowe : perspektywa historyczna, Warszawa 2016

41.  Zawadzki A., Rachunkowość małych firm. T. 1-2, Warszawa 2017