1. Bartmiński J. Etyka słowa, Lublin 2017
 2. Bauman-Kaszubska H. Logistyka gospodarki odpadami : ekologistyka, odpady komunalne i medyczne, Warszawa 2017
 3. Berlaka K. Visual reality : fotografia postinternetowa, Łódź 2016
 4. Boland Y. Jak działa Księżyc : praktyczne wykorzystanie cykli księżycowych, Białystok 2017
 5. Bosowska M. Mnemotechniki 2009-2016 : pozostałość jako niezależny byt i nośnik pamięci w performance, Poznań 2016
 6. Brogi G. „Inna komparatystyka” : od dokumentu do wyobraźni, Warszawa 2017
 7. Brukszo A. BrandU czyli Nowa marka o nazwie Ty : praktyczny przewodnik jak zbudować swoją markę osobistą, Brzezia Łąka 2017
 8. Bugajska-Więcławska J.(red.) Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, Lublin 2017
 9. Chrobak J. Jonasz Stern : krajobraz po Zagładzie, Kraków 2016
 10. Czesław Woś : rysunek, malarstwo, grafika, ekslibris : 40 lat pracy twórczej, Ostrów Wielkopolski 2017
 11. Deszczyński K. Kolory Deszcza : Birma, Poznań 2016
 12. Dubowski T. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Białystok 2017
 13. Dymmel A. (red.) Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, Lublin 2017
 14. Falewicz T. Świteź i okolice – 200 lat po Mickiewiczu, Rzeszów 2017
 15. Filistowicz A. Hodowla zwierząt, Wrocław 2016
 16. Fiuk E. Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie : kino Toma Tykwera, Wrocław 2016
 17. Fleming J.H. Mémoires concernant l’élection d’Auguste II pour roi de Pologne et les débuts de la guerre du Nord (1696-1702), Warszawa 2017
 18. Gronek P. Moje laboratorium sztuki bezbronnej, Poznań 2016
 19. Hrabec J. (red.) EcoMade Festival 2016, Łódź 2017
 20. Jakubowiak M. Nieuchronny plagiat : prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim, Warszawa 2017
 21. Kapusta J. Cukrzyca bez strachu : jak żyć z cukrzycą, porady, profilaktyka, dieta, przepisy, Warszawa 2017
 22. Kleczewski S.D. Podróż Rzymska (1750), Kraków2016
 23. Klera W. Namolna refreniczność : twórczość Marcina Świetlickiego, Kraków 2017
 24. Kozielec T. Konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych fotografii pochodzących ze zbioru Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, Toruń 2017
 25. Krzemiński I.(red.) Pamięć o wielkiej zmianie : Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja, Warszawa 2017
 26. Lewenstein M. Polish jazz recordings and beyond, Warszawa 2016
 27. Lewicki Z. Historia cywilizacji amerykańskiej : era tworzenia 1607-1789, Warszawa 2017
 28. Lubczyński M. Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów : struktura majątkowa, Warszawa 2016
 29. Łukasik A. Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, Lublin 2017
 30. Mikułowski-Pomorski J. Reperować płot czy wymierzać sprawiedliwość : wspomnienia, Kraków 2017
 31. Morawiec J. Między poezją a polityką : rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów, Katowice 2016
 32. Niedzielska M. Naród bez państwa na drogach do nowoczesności : książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Szczepana Wierzchosławskiego, Toruń 2017
 33. Papużanka Z. Świat dla ciebie zrobiłem, Kraków 2017
 34. Paŭloŭskaâ ,Gehryhaŭna G. Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku : formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne, Warszawa 2016
 35. Pieńkos A. Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie, Toruń 2017
 36. Piskała M. Polski świat znaków : studia o herbarzu Szymona Okolskiego, Warszawa 2017
 37.  Polacy i świat, kultura i zmiana : studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej-Francičić, Kraków 2016
 38. Przybył I.(red.) Role rodzinne : między przystosowaniem a kreacją, Poznań 2016
 39. Pulikowski A.(red.) Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, Katowice 2017
 40. Rotko J.(red.) Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska, Warszawa 2016
 41. Siemieńska R.(red.) Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie : wybrane zagadnienia, Warszawa 2017
 42. Słomak I. Retoryka miłosnej batalii : Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych afektów Hieronima Falęckiego, Warszawa 2017
 43. Stańczyk P. Bom dia São Tomé : saotomejskie malarstwo reklamowe, Gdańsk 2017
 44. Sumera  S. Mój fragment nieba, Toruń 2016
 45. Szymczak J. Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa 201
 46. Szymczak J. Rycerz z bronią zaczepną, Warszawa 2017
 47. Świątek A.(red.) Teatrologia na rozdrożach, Katowice 2017
 48. Tarasiewicz B.(red.) Kształcenie wokalne , Zielona Góra 2016
 49. Tryksza A.(red.) Kultura w świecie luster : niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, Lublin 2016
 50. Trzcińska D. Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, Gdańsk 2016
 51. Vold J.E. Wielka biała księga przed oczami, Sopot 2017
 52. Wieczorek A. Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919 związanych z ziemią gołaniecką i jej okolicami, Bydgoszcz 2017
 53. Wierzejska J. Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych : studium empiryczne, Lublin 2017
 54. Willumeita L. (Od)stawanie się fotografii : o rekonfiguracji i nowym porządku tego, co fotograficzne, i jego instytucji, Kraków 2016
 55. Witkowicz T. Od nędzy do pieniędzy czyli Znad Bugu na Wall Street, Warszawa 2016
 56. Wrona G. Nadzór nad prasą w Krakowie (1918-1939), Kraków 2016
 57. Wybacz B.(red.) Doświadczyć Japonii = Experience Japan, Lublin 2016
 58. Za naszą i waszą wolność : bitwa o Monte Cassino z perspektywy polskiej i włoskiej, Katowice 2017
 59. Zając M. Figury i znaczenia mądrości : studium interdyscyplinarne, Katowice 2016
 60. Zielińska M. Pogoda w czasach romantyków , Warszawa 2017