1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy Ustawy z  dnia 3 lutego 2011 roku. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

Zachęcamy czytelników do lektury nowości wydawniczych, poświęconych Żołnierzom Wyklętym, znajdujących się w zbiorach Biblioteki.

2017 (wybór)

 • Listy z celi śmierci, wybór i opracowanie Beata Sławińska, Warszawa 2017
 • Szymon Nowak, Zdrajcy wyklętych, Warszawa 2017
 • Tadeusz M. Płużański, Obława na Wyklętych : polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych, Zakrzewo 2017
 • Tadeusz M. Płużański, Beata Sławińska; Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania,  wyd. 2 poszerz., Warszawa  2017
 • Śpiewnik pieśni Żołnierzy Wyklętych, wybór tekstów pieśni Dorota Zajkowskij, Elżbieta Jakimek-Zapart ; wyd. 3 uzup., Kraków 2017
 • Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych,  [redakcja Waldemar Leszczyński, Monika Rebizant-Siwiło], Chełm 2017

2016 (wybór)

 • Jerzy Borkowski, Tajemnica nocy „Dęba”, Lublin 2016
 • Lech Kowalski, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956, Poznań 2016
 • Waldemar Kowalski, Bohaterowie z dołów śmierci, Warszawa, 2016
 • Anna Niedziela-Strobel, O Ince, która zachowała się jak trzeba, ilustracje Agnieszka Wróbel, Lublin 2016 [książka dla dzieci]
 • Szymon Nowak, Bitwy wyklętych, Warszawa 2016
 • Szymon Nowak, Dziewczyny wyklęte, Warszawa 2016

2015 (wybór)

 • Zdzisław Broński [nazw.] „Uskok” [pseud.], Pamiętnik (wrzesień 1939-maj 1949), wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak, edycja tekstu Andrzej Filipek, Sławomir Poleszak, Maciej Sobieraj, Lublin – Warszawa 2015
 • Dla niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963, pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły, Poznań – Dziekanów Leśny 2015.
 • Andrzej Friszke, Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka, Warszawa 2015
 • Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950, przełożyła Anna Dzierzgowska, posłowie do wydania polskiego Marcin Zaremba, Warszawa 2015
 • Marek A. Koprowski,  Żołnierze wyklęci. I znów za kraty, 2015
 • Marek A. Koprowski, Żołnierze wyklęci. Złapali go i dostał czapę, Zakrzewo 2015
 • Irena Kozimala, Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Przeworsk 2015
 • Zofia Leszczyńska, Lubelski Panteon żołnierzy wyklętych, Lublin 2015
 • Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, opracowanie Rafał Drabik, Wojciech Rowiński, Bożena Wołek, Karol Wołek, Lublin 2015
 • Kajetan Rajski, Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, Lublin 2015
 • Andrzej Solak, Krucjata Wyklętych. Z bronią w ręku przeciw komunie, Kraków 2015
 • Grzegorz Wąsowski, Fundacja „Pamiętamy”. Szkice o Żołnierzach Wyklętych i współczesnej Polsce, Łomianki 2015

 WIĘCEJ W KATALOGU