Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. 
Grażyny Stępień

wieloletniego i zasłużonego pracownika
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

[WIĘCEJ]

         Grażyna Stępień urodziła się 1 maja 1950 r. w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie ukończyła szkołę podstawową (1957-1964) i liceum ogólnokształcące (1964-1968). Studiowała filologię polską w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim (1968-1970), a następnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1970-1975).
Pracę zawodową rozpoczęła 1 listopada 1975 r. w dziale redakcji wydawnictw Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracowała tu do 31 marca 1983 r., tj. do czasu likwidacji redakcji. Od maja do grudnia 1983 r. była zatrudniona jako pomoc muzealna Muzeum Historii Miasta Lublina. Kolejnym etapem kariery zawodowej było zatrudnienie, od 2 stycznia 1984 r., w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Pracowała w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, gdzie zajmowała się opracowaniem księgozbioru przeznaczonego dla filii bibliotecznych na terenie miasta. W 1996 r. została przeniesiona do Oddziału Bibliografii Regionalnej, który funkcjonował w ramach Działu Informacji, Bibliografii i Udostępniania. Po  reorganizacji w 2003 r. stała się pracownikiem Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie. Do obowiązków Pani Grażynki Stępień należało gromadzenie materiałów do „Bibliografii Lubelszczyzny”, sporządzanie kart katalogowych do Katalogu Lubliniana i kartotek bibliograficznych, a także prowadzenie Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Jednakże Jej głównym zadaniem były prace redakcyjne: adiustacja stylistyczno-merytoryczna i językowa, korekty, redakcja techniczna, kolacjonowanie tekstów. Wykonywała je z niespotykaną skrupulatnością i zaangażowaniem. Często powtarzała, że poprawność językowa jest jej pasją. Wokół Niej piętrzyły się słowniki, leksykony niezbędne w codziennej pracy. W dorobku redakcyjnym G. Stępień znalazło się ponad 50 publikacji, w tym siedem tomów „Bibliografii Lubelszczyzny” (członek zespołu opracowującego), drukowane  katalogi zbiorów specjalnych Biblioteki im. H. Łopacińskiego (korekta), liczne publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, teologii, pedagogiki, historii (adiustacja, korekta, opracowanie redakcyjne).
Na emeryturę odeszła 29 kwietnia 2010 r. po przepracowaniu ponad 34 lat, w tym 26 lat w Bibliotece. Przez kolejne dwa lata była zatrudniona na część etatu, by 31 maja 2012 r. ostatecznie pożegnać się z pracą zawodową. Zmarła nagle około 23 lutego 2018 r. w wieku 67 lat. O wiele za wcześnie. Została pochowana 5 marca w rodzinnym grobie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim.
            Grażyna Stępień była uczciwym człowiekiem. Jako osoba głęboko wierząca, była wzorem dla otoczenia. Współpracownicy szanowali Ją i lubili za życzliwość, serdeczność i chęć wsparcia. Pamiętamy Ją jako osobę otwartą na potrzeby i problemy drugiego człowieka. Mimo deklaracji, że kocha samotność, zawsze interesowała się kłopotami innych, zawsze była gotowa nieść pomoc, radę i modlitwę w intencji potrzebujących. Potrafiła też szczerze cieszyć się z czyichś osiągnięć i sukcesów. Taka pozostanie w naszej pamięci.