1. Bukowski C. O kotach, Warszawa 2017
 2. Carello R. Halo, tu Franciszek : prywatne rozmowy Papieża, Kraków 2017
 3. Domański J. Erasmiana minora : studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2017
 4. Dylewski A. Poczet królów i książąt Polski, Bielsko- Biała 2017
 5. Gies J. Życie w średniowiecznym zamku, Kraków 2017
 6. Gniadek-Zieliński M. Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947, Warszawa 2017
 7. Hennelowa J. Coraz bliżej albo coraz mniej, Kraków 2017
 8. Jankowski S. M. Dawaj czasy! czyli Wyzwolenie po sowiecku, Poznań 2017
 9. Kempczyński L. Ukraina zbrodni : historia, o której nie powiedzą ci politycy i dziennikarze, Warszawa 2017
 10. King R. Leonardo i Ostatnia Wieczerza , Warszawa 2017
 11. Krall H. Fantom bólu, Kraków 2017
 12. Królczyk K. Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.), Oświęcim 2017
 13. Madejski J. Praktykowanie autobiografii : przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, Szczecin 2017
 14. Małek E. Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na Rok Pański MDCLXXXIX, Warszawa 2017
 15. Mendelson S. Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett, Szczecin 2017
 16. Moczulski L. Wojna prewencyjna : czy Piłsudski planował najazd na Niemcy?, Warszawa 2017
 17. Petry-Mroczkowska J. Bóg, islam i ojczyzna, Kraków 2017
 18. Pickhan G. Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 2017
 19. Pilch J. Portret młodej wenecjanki, Kraków 2017
 20. Piwkowska A. Wyklęta : poezja i miłość Mariny Cwietajewej, Warszawa 2017
 21. Plebanek G. Bokserka, Warszawa 2017
 22. Płużański T. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania, Warszawa 2017
 23. Ruchniewicz K. Krzyżowa ponownie odczytana, Wrocław 2017
 24. Skaradziński J. Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę : 200 najważniejszych utworów polskiego rocka, Czerwonak 2017
 25. Starnone D. Sznurówki, Warszawa 2017
 26. Sztyma T. (red.) Szafa grająca : żydowskie stulecie na szelaku i winylu : historie z Polski, Warszawa 2017
 27. Thorwald J. Kruchy dom duszy, Kraków 2017
 28. Wallace D. Niepamięć : opowiadania, Warszawa 2017
 29. Wojnarowska B. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, Warszawa 2017
 30. Żółkiewska-Rejak A. Zerwana przeszłość : powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej : pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP, Warszawa 2017