(wybór)

1.      Analiza branży budowlanej w województwie lubelskim : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych, red. nauk. Grzegorz Piotrowski, Lublin 2017

2.      Bargieł Barbara, Popularyzacja archeologii Lubelszczyzny w prasie lokalnej : (bibliografia za lata 1975-1980), Lublin 1981

3.      Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych, aut. Anna Nowak [i in.], Lublin 2016

4.      Cabaj Lucyna, Szczebrzeszyn : przewodnik po regionie, Zamość 2016

5.      Ćwierćwiecze Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie : (dokumenty), oprac. Wincenty Piątak, Hrubieszów 1985

6.      Dziekanów : wieś powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 1966

7.      Fortyfikacje Lubelszczyzny : badania archeologiczne, pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły, Lublin 2017

8.      Gach Grzegorz, Krzesiński Piotr, Losy absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego : raport z badań ilościowych, Lublin 2017

9.       Gędek Marek, Najdawniejsze dzieje ziemi hrubieszowskiej : (do XV wieku), Hrubieszów – Lublin 1996

10.   Gierszon Urszula, Konrad Bielski 1902-1970 : życie i twórczość, Lublin 2017

11.   Gliksztejn Ida, Pamiętnik z czasów wojny : Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943, Lublin 2017

12.   Gorczyca Krzysztof, Dajcie stołka cisowego : muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego i jej wykonawcy, Goraj ; Lublin 2016

13.   Gorczyca Krzysztof, Przy onej dolinie : Zaburze, Radecznica, Roztocze Szczebrzeszyńskie : muzyka tradycyjna i jej wykonawcy, Radecznica 2017

14.   Horbaczewski Robert, Biłgoraj, Zamość 2016

15.   Huss Ryszard, Garnizon zamojski wczoraj i dziś : (1618-1998), Zamość 2003

16.   Jankowski Grzegorz, Kowalczyk Aneta, Czaplarska Beata, Jak zdobywano łożyskowe miasto : początki miasta i fabryki w dokumentach i relacjach : lata 1935-1955, Kraśnik 2016

17.   Józefczuk Grzegorz, Dostatni Tomasz, Lubelsko-czeskie trzy historie : pro memoria, Lublin 2014

18.   Jóźwik Zbigniew, Zakład Fizjologii Roślin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : (1974-1997), Lublin 1997

19.   Jurczuk Stanisław, 30 lat Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Hrubieszów 1990

20.   Kalinowski Szczepan Stanisław, Chwała bohaterom : miejsca pamięci narodowej powstania styczniowego w powiecie bialskim : przewodnik historyczny, Biała Podlaska 2016

21.   Kędziora Andrzej,  Zamość w starej pocztówce, Zamość 1992

22.   Korolczuk Eugeniusz, Dobra ziemskie Woroniec i ich właściciele Mirscy : przemiany społeczno-gospodarcze i kulturowe wsi: Franopol, Krzymowskie, Pojelce, Pólko, Rogoźniczka, Swory, Sycyna, Woroniec i Zabłocie w okresie od XVI wieku do czasów współczesnych, Lublin 2016

23.   Leśniewska Józefa Ewa, Łańcuchów : dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.) : od Kuropatwów do Steckich, Lublin 2016

24.   Lipiec Wiesław, Katedra w Zamościu, red. albumu Adam Firosz ; teksty Marek Dobosz ; tł. Małgrzata Linek, Zwierzyniec ; Zamość 2016

25.   Łosowski Janusz, Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku, Lublin 2017

26.   Marcińczak Łukasz, Kamienie pachnące szafranem : eseje lubelskie, Lublin 2016

27.   Mazurkiewicz Józef, Zarys dziejów Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, Warszawa 1966

28.   Muzyka najbliższa ziemi… : 50 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, oprac. zesp. pod red. Jana Adamowskiego i Andrzeja Sara, Lublin 2016

29.   Nauka i wiara : 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Andrzej Szostek, Lublin 1999

30.   Oberda Leszek, Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim, Zamość 1998

31.   Ogiński Janusz, Wilków nad Wisłą : wieś, parafia i kościół pw. świętych Floriana ii Urszuli, Stalowa Wola 2017

32.   Okrasa Marzena, Leśniewski Grzegorz, Z historii szkolnictwa Lubelszczyzny : Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Lublinie w latach 1985-1992, Lublin 2017

33.   Orłowski Stanisław, Mój Zamość : 1960-1980, Zamość 2016

34.   Piecza zastępcza : od wsparcia do usamodzielnienia, red. nauk.: Wiesław Kowalski, Małgorzata Dubis, Lublin 2015

35.   Pielacha Krystian, Kuczyński Jarosław, Do ostatniej kropli krwi : major Marian Bernaciak „Orlik” : 1917-1946, Warszawa 2016

36.   Pietrasiewicz Tomasz, Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie, Lublin 2014

37.   Rola Anna, Fotograficzne impresje : szerokim kadrem po gminie Lubartów, Lubartów 2016

38.   Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oprac. tekstów, redakcja, korekta: Grzegorz Figiel, Wojciech Michalski, Anna Pachocka, Katarzyna Stanek ; tł.: Barbara Wieliczko, Maciej Kozłowski – język angielski, Aleksander Baran – język rosyjski, Lublin 2017

39.   Sontag Andrzej, Janusz Marian Steliński (04.09.1905 Lublin – 04.02.1974 Warszawa) : rodzinna historia łowiectwa i Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Bedoń 2017

40.   Sparta Łabunie : 1951-2016, oprac. Piotr Piela, Łabunie 2016

41.   Stoch Elżbieta, Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku, Lublin 2016

42.   Szczepanik Agnieszka, Rokiczanka – Oj, zagraj mi muzyko!, Lubartów 2016

43.   Szpala Roman, Z kroniki Klubu Oficerów Rezerwy LOK im. gen. Kleeberga przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katowice 1980

44.   Walewander Edward, Krasnobród : sanktuarium i duszpasterze, Lublin 2017

45.   Węglin, Szerokie, red. zeszytu Hubert Mącik, Dominik Szulc, Jacek Chachaj, [Lublin 2017]

46.   Wilkowski Eugeniusz, NSZZ Solidarność w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1990, Biała Podlaska ; Zamość 2017

47.   Wiśniewska Halina, Medycyna w nowo powstałym Zamościu i zielnik lekarski Jana Ursyna (XVI/XVII wiek), Zamość 2017

48.   Wrotków, red. zeszytu Hubert Mącik, Dominik Szulc, Jacek Chachaj, [Lublin 2017]

49.   Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, pod red. Jerzego Doroszewskiego i Tadeusza Radzika, Lublin 1992

50.    Ziółek Jan, Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji : (relacje i dokumenty), Lublin 1983

51.   Zugaj Leszek, Historia Nadleśnictwa Puławy, Puławy 2017