22 marca 2018 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się drugi wykład cyklu „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”. Wykład „Ruch ludowy w dziele odzyskania niepodległości na Lubelszczyźnie” wygłosił prof. dr hab. Jan Jachymek.

Cykl wykładów został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Fot. D. J. Mościbrodzka