(wybór)

1.       Akademia smaku ziemi łukowskiej, koordynacja lokalna projektu i oprac. przepisów Agnieszka Nowak, Sylwia Romańska-Węzik, [Lublin 2017]

2.       Akademia smaku ziemi włodawskiej i chełmskiej, oprac. przepisów: Marta Drejewicz, Justyna Jedlinek, [Lublin 2017]

3.       Bartkowska Teresa, Krzyże milenijne w parafii Horodyszcze i okolicy, Horodyszcze 2016

4.       Bartkowska Teresa, Marczuk Antoni, Miejsca wiary i pamięci w Horodyszczu, Horodyszcze 2017

5.       Bednarski Waldemar Wojciech, Upływa szybko życie, jak potok płynie czas… : wspomnienia z lat 1939-2014, Lublin 2015

6.       Burdzanowska Grażyna,  Legendy o rycerzu z Rybczewic, Rybczewice Drugie [2017]

7.       Chełmskie zeszyty historyczne : w 75 rocznicę odzyskania niepodległości, zespół red. Adam Mart, Wojciech Nowosielski, Paweł Wira, Chełm 1993

8.       Czas i dźwięk : spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem, pod red. Teresy Księskiej-Falger, Lublin 2018

9.       Czyżyński Marian, Przekazane dziedzictwo : unikatowe pieśni z Rozkopaczewa, Lublin 2017

10.   Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, pod red. Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura, Lublin 2017

11.   Grupa ’64 : wspomnienia absolwentów polonistyki KUL, red. Józef F. Fert, Lublin 2017

12.   Grzymała Dorota, Malarstwo Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszów 2016

13.   Hapka Piotr, Perły renesansu w powiecie radzyńskim : kościoły Trójcy Św. w Radzyniu Podlaskim i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach, Radzyń Podlaski 2017

14.   Hunicz Andrzej, Studia z archeologii średniowiecznego Lublina, Warszawa 1984

15.   Iwaniec Małgorzata, Harcerstwo w Dęblinie i okolicy, Dęblin 2016

16.   Jakubowice Murowane, Trześniów, Pliszczyn, Rudnik, red. zeszytu Hubert Mącik, Dominik Szulc, Jacek Chachaj, [Lublin 2017]

17.   Jubileusz 55-lecia Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego : 1962-2017, [oprac. Mirosław Tereszczuk, Anna Pitura], Tomaszów Lubelski 2017

18.   Konserwacja i remont Fary w Końskowoli – zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego, Końskowola 2011

19.   Krajobrazy Lublina : roślinność naturalna, red. Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec, Lublin 2016

20.   Ksiądz Wincenty Granat : rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kandydat do chwały ołtarzy, red. Zdzisław Janiec, Marcin Tkaczyk OFMConv, Halina Irena Szumił, Lublin 2017

21.   Laszuk Roman, Kobiece oblicze piłki nożnej w AZS PSW Biała Podlaska, Biała Podlaska 2017

22.   Lublin – miasto zgody religijnej : ekumenizm w historii, teologii, kulturze, red. nauk. Sławomir Pawłowski, Sławomir Jacek Żurek ; tł. Agnieszka Burakowska, Lublin 2017

23.   Lublin : historia dzielnic : w 700. rocznicę lokacji miasta : praca zbiorowa, pod red. Jacka Chachaja, Huberta Mącika i Dominika Szulca, Lublin 2017

24.   Ludowe plecionkarstwo Lubelszczyzny : katalog wystawy,  Krystyna Basista, Janina Petera ; [red. kat. Janusz Optołowicz ; fot. Jan Urbanowicz, Alfred Gauda i Janusz Bentkowski], Lublin 1966

25.   Mart Krystyna, Simon Mondzain z kolekcji Muzeum w Chełmie : informator, Chełm 2017

26.   Mazurek Robert, Księga absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim (1945-2015), Radzyń Podlaski 2016

27.   Mazurek Robert, Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań, Radzyń Podlaski 2017

28.   Miliszkiewicz Grzegorz, Stachyra Halina, Budujemy Lublin : katalog i komentarz do gry edukacyjnej : w otoczeniu wystawy „Pamiątki życia codziennego w Lublinie u schyłku XIX – początku XX wieku”, Muzeum Wsi Lubelskiej. Muzealne miasteczko. Ratusz z Głuska, Lublin, kwiecień-grudzień 2017 r., Lublin 2017

29.   Misiura Andrzej David, Premiery Teatru Pokoleń, Siennica Różana 2016

30.   Misiurek Jerzy, 600 lat parafii Klementowice : 1418-2018, Lublin 2018

31.   Mytnik Irena, Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej : (XVI-XVII wiek, Warszawa 2017

32.   Nad horyzontem… : Gmina Terespol, Kraków 2016

33.   Niedźwiedź Józef, Honiatycze : zarys dziejów historyczno-gospodarczych, Lublin-Zamość 2002

34.   Nowotwory nerki w województwie lubelskim w latach 1999-2014, pod red. Beaty Kościańskiej, Lublin 2016

35.   Pelcowa Halina, Słownik gwar Lubelszczyzny. T. 5, Świat roślin, Lublin 2017

36.   Pietrasiewicz Tomasz, Teatr Pamięci Teatru NN : Lublin 1997-2017, Lublin 2017

37.   Postawy katolików praktykujących i odbiór duszpasterstwa parafialnego w diecezji siedleckiej : diagnoza socjologiczna i postulaty pastoralne, Wojciech Sadłoń, Mateusz Tutak, Tomasz Wielebski, Jan Zowczak, Warszawa ; Siedlce 2017

38.   Postawy katolików praktykujących i odbiór duszpasterstwa parafialnego w Diecezji Siedleckiej : diagnoza socjologiczna i postulaty pastoralne – skrót, oprac. Wojciech Sadłoń, Mateusz Tutak, Tomasz Wielebski, Jan Zowczak, Warszawa ; Siedlce 2017

39.   Poznajemy nasz region : statystyczny portret Lublina, zespół red. Krzysztof Markowski, Waldemar Dymek, Sławomir Dziaduch, Andrzej Matacz, Lublin 2017

40.   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej : rys monograficzny 1917-2017, zesp. red. Katarzyna Jarosz, Anna Kuras, Anna Samborska-Kamińska, Lublin 2017

41.   Ryba Mieczysław, Katolicki Uniwersytet Lubelski : korzenie, początki, źródła tożsamości, Warszawa ; Radzymin 2018

42.   Ryczkowska Marta, Ryczkowska Natka, Pokaż dziecku Lublin : przewodnik turystyczny, Lublin 2017

43.   Snopek Sławomir,  Surmacz Małgorzata, Sztal Grzegorz,  Uczniowie szkół lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej : Szkoła Staszica : informator do wystawy w Muzeum Historii Miasta Lublina, Lublin 2017

44.   Sobolewski Zbigniew, Imię Twoje wysławiamy : dzieje diecezji siedleckiej (1818-2018), Siedlce 2017

45.   Spadkobiercy Reformacji : Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura), red. nauk. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Małgorzata Willaume, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2017

46.   Studia z dziejów Łęcznej, pod red. Anny Sochackiej, Łęczna 2017

47.  Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego, red. Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański, Zamość 2001

48.   Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 12, red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Warszawa 2017

49.   Szczurek Piotr, Dom Strażacki w Lublinie, Zamość 2017

50.   Taracha Cezary, Dąbrowica 700 : wczoraj, dziś, jutro, Lublin 2017

51.   Trzciński Andrzej, Świadkiem jest ta stela : stary cmentarz żydowski w Lublinie, Lublin 2017

52.   Trześniewska Agnieszka, Miasteczko dwóch kultur : obraz Kazimierza Dolnego w literaturze XX wieku, Lublin 2017

53.   Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985, pod red. Anna Pyrchały, Hrubieszów 2017

54.   Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1. połowy XX wieku : materiały Pierwszego Sympozjum Muzealnego, Zamość, 8-9 września 2017 r., organizacja Sympozjum i red. nauk. Piotr Kondraciuk, Zamość 2017

55.   Podkańska Małgorzata, Ratajczyk Mariola, Soszko-Dziwisińska Ewa, Wszystkie ptaki składają hołd parze ptaków Feng : sekrety haftowanej makaty chińskiej ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie, Lublin ; Łańcut 2017

56.   Z dziejów parafii na terenie Gminy Zakrzówek, pod red. Henryka Krawca, Zakrzówek 2017

57.   Grzymała Dorota, Wojtiuk Justyna, Zabytki powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 2017