15 maja 2018 r. w Galerii WBP im. Hieronima Łopacińskiego odbyło się VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy. Konferencję honorowym patronatem objęli Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorami Forum byli Zarząd Okręgu SBP w Lublinie i WBP im. H. Łopacińskiego. Forum zostało dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

Fot. Grzegorz Winnicki