Od 22 do 29 czerwca br. w AutorskiejGaleriiHol Biblioteki prezentujemy wystawę “W drodze do Niepodległości”, przygotowaną przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych, Bank Pocztowy S.A. i PERN S.A.

Wystawa jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

Wystawa jest prezentowa głównie w szkołach na terenie całej Polski. Z uwagi na cykl wykładów „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”, które realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, od 22 do 29 czerwca br. ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w siedzibie WBP w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Bogato ilustrowana zdjęciami z  zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego wystawa została stworzona na bazie kalendarium wydarzeń istotnych dla odzyskania niepodległości oraz budowania II Rzeczypospolitej Polskiej. 30 tablic opisuje wydarzenia począwszy od formowania się legionów w 1914 r., aż po reformę Grabskiego, która w 1924 roku wprowadziła polski złoty, jako jedyną obowiązującą walutę w Polsce. Tablice, ilustrowane zdjęciami z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego i skanami dokumentów pochodzącymi z zasobu Archiwum Akt Nowych, pozwalają przyswoić wiedzę na temat formowania się granic i rozwoju państwa polskiego, zaś porządek chronologiczny ukazanych wydarzeń w przystępny sposób obrazuje drogę powrotu Polski na mapę Europy po latach zaborów.

Więcej informacji o projekcie: www.dlaniepodleglej.pl

Fot. D.J. Mościbrodzka i M. Tomasik