Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza na wystawę
 

Małgorzata Ciosmak
„Rysunki” 

AutorskaGaleriaHol
29.06-28.07.2018
Wystawa czynna w godzinach pracy Biblioteki.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Małgorzata Anna Ciosmak urodziła się w Urzędowie. Ukończyła studia na Politechnice Lubelskej, jest adiunktem na Wydziale Mechanicznym w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii. Realizuje tam swoje plany naukowe, łącząc zagadnienia techniczne z ochroną i eksploatacją zasobów przyrody. Interesuje się historią sztuki, architekturą, archeologią, fotografią i turystyką górską. Wiele czasu poświęca Towarzystwu Ziemi Urzędowskiej.

Do uprawiania sztuki i rozwijania talentu plastycznego zachęcili Autorkę jej nauczyciele – wybitny artysta plastyk Konrad Szurowski (nauczyciel plastyki ze szkoły podstawowej) i Jacek Spisacki (nauczyciel plastyki w liceum). Pierwsza wystawa rysunku Małgorzaty Ciosmak odbyła się w 1992 roku w Lublinie. Prace Autorki znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Kanadzie, Szwecji, Niemczech, Włoszech, Anglii i Japonii.