1. Artes liberales: teatr, sztuka, media : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi, redakcja Stanisław Fel, Justyna Szulich-Kałuża, Paweł Nowak, Małgorzata Sławek-Czochra, Lublin 2018
 2. Dąbrowski Stanisław Jan, Było takie życie… trochę kulturalne, za mało artystyczne. Cz. 2, Lublin 2018
 3. Dla nieba i ziemi : Antoni Michalak – malarstwo, pod red. Bożeny Kasperowicz, Lublin 2018
 4. Foresight Lublin 2050 : raport, red.: Edwin Bendyk, Justyna Król, Agata Kuźmińska, Lublin 2018
 5. Geresz Józef, Z dziejów Sosnowicy i okolic, Sosnowica 2003
 6. In memoriam : profesor Dominik Fijałkowski, pod red. Elżbiety Chojnackiej-Fijałkowskiej, Lublin 2016
 7. Jakubiak Marian, Sto lat Szkoły Rolniczej w Sobieszynie, 1996
 8. Kleczaj Jadwiga, Purta Cecylia, Z książką w ręku : Halina Irena Szumił – pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2018
 9. Lewtak Aleksander, Ojczyźnie oddani : szkice z dziejów Armii Krajowej w gminie Końskowola, Końskowola 2008
 10. Lipiński Stanisław, Z dziejów parafii w Kumowie, Kumów 2018
 11. Liszcz Kazimierz, Całe życie ze skrzypcami , Lublin ; Kraków 2016
 12. Liwiński Wiesław, Z kart historii mostów na Wiśle pod Annopolem, Annopol 2014
 13. Lublin – Paris – Lublin : 700 ans d’itinéraires croisés d’artistes et d’intellectuels polonais et français : échanges et dialogues entre deux villes au coeur de l’Europe, sous la direction de Leszek Kańczugowski, Lublin 2017
 14. Lublin na dawnej pocztówce, pod red. Wojciecha Kowalskiego, Lublin 2017
 15. Lublin przez siedem wieków : wydarzenia i ludzie, redakcja Eugeniusz Niebelski, Lublin 2017
 16. Lûblin zdalâ, Lûblin zblisʹka : antologìâ poeziï pro Lûblin, uporâdkuvannâ, pereklad z polʹsʹkoï, peredmova, dovìdki pro avtorìv ì komentarì Andrìâ Savencâ ; ìlûstracìï, grafìčne oformlennâ ì proekt obkladinki Mikoli Sobolìvsʹkogo, Lublin 2017
 17. Mazur Jolanta A., Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina, Kraków 2017
 18. Mucha Mariusz, Ulicznica lubelska czyli Skąd się wzięły nazwy ulic, Lublin ; Juliopol 2017
 19. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym : przewodnik ilustrowany : Muzeum Sztuki Złotniczej, Galeria Wystaw Czasowych, Kamienica Celejowska, Dom Kuncewiczów, Oddział Przyrodniczy, Zamek w Janowcu, Grodzisko Żmijowiska, Manufaktura Muzealna, wybór eksponatów i teksty Seweryn Kuter, Aniela Ryndziewicz, Łukasz Rejowski, Monika Januszek-Surdacka, Joanna Szkuat, Danuta Olesiuk, Paweł Lis, Emilia Kamola, Marcin Wawerski, Lublin 2017
 20. 50 lat Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu : wydawnictwo jubileuszowe, red. Krzysztof Butryn, Paweł Onochin, Katarzyna Ufniarz, Roman Prószyński, Lublin 2017
 21. Sawic Jarosław, Budka Suflera : memu miastu na do widzenia : muzyka – miasto – ludzie, Warszawa 2017
 22. 70 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu, red. Ewa Gajewska, Zamość 2018
 23. Smaki Ziemi Krasnostawskiej, lider projektu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice ; partnerzy projektu Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, Lublin 2017
 24. Tarasiuk Dariusz, Parafia w Horbowie : 1516-1939, Horbów ; Lublin 2016
 25. W promieniach łaski : 35 lat Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie : praca zbiorowa, pod red. Tadeusza Pajurka, Lublin 2017
 26. Zydek Jerzy, Szczepańska Grażyna, Z przeszłości Dęblina, Dęblin 2017