WBP w Lublinie z przyjemnością zawiadamia o zakwalifikowaniu jako pierwszej w Polsce biblioteki wojewódzkiej do pełnego uczestnictwa w projekcie OMNIS. Od l stycznia 2019 r. będzie implementowany w WBP w Lublinie zintegrowany system zarządzania zasobami – Alma i wyszukiwarka – Primo. Biblioteka Narodowa, w drodze przetargu nieograniczonego, zakupiła usługę jednolitego systemu bibliotecznego w chmurze dla instytucji chcących przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. System zostanie w pierwszej kolejności wdrożony w Bibliotece Narodowej (do grudnia 2018 r.) i następnie w Bibliotece Jagiellońskiej i WBP w Lublinie (do sierpnia 2019 r.). Implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. System jest przygotowany do pracy z serwerów chmurowych, bez opcji instalacji lokalnej, dzięki czemu biblioteki mogą zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego. Całość obsługi odbywać się będzie przez przeglądarkę internetową, co pozwoli bibliotekom uniezależnić się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych.

Ex Libris jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań chmurowych dla bibliotek, a system Alma i wyszukiwarka Primo to dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów bibliotek, od największych uniwersyteckich, po najmniejsze specjalistyczne. Ex Libris obsługuje tysiące klientów w ponad 90 krajach. W Polsce firma rozpoczęła wdrażać swoje rozwiązania w różnych typach bibliotek na początku lat 90. XX w. Program Alma został zakupiony przez l095 bibliotek na świecie, głównie uniwersyteckich i narodowych. W 2018 r. został implementowany na uniwersytetach Harvarda i Cambridge. BN, BJ i WBP w Lublinie są pierwszymi bibliotekami w Polsce.

Jednocześnie WBP w Lublinie, BJ i BN ogłaszają zamiar podjęcia współkatalogowania wszystkich typów publikacji zgodnie z wypracowanymi wspólnie zasadami. WBP w Lublinie ogłasza również zamiar zakończenia katalogowania w NUKAT w 2019 roku.