1. Bąkała K. Kresy : należna pamięć, nie zemsta : materiały z konferencji zorganizowanej 8 lipca 2017 roku, Warszawa 2017
 2. Bereźnicki T. Kościuszko : cena wolności : opowieść graficzna, Kraków 2017
 3. Bober S. (red.) Eksterminacja w systemie niemieckim i sowieckim, Lublin 2017
 4. Bosek L. Prawo i państwo : księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017
 5. Chlewicki M. Etyka i metafizyka : szkice z filozofii praktycznej Kanta, Bydgoszcz 2017
 6. Chmaj M. Zasada tajności głosowania w kodeksie wyborczym, Toruń 2018
 7. Chmielarz A.(red.) Śladami marszałka Józefa Piłsudskiego : przewodnik historyczny, Warszawa 2017
 8. Chromry B. Notes dla ludzi uczulonych na gluten i laktozę, Kraków 2017
 9. Dalgiewicz J. Historia JZS „Jelcz” : zapisy wspomnień, Warszawa 2017
 10. Daniewski J. B. Swewowie Tacyta czyli Słowianie Zachodni w czasach rzymskich, Poznań 2017
 11. Dydycz A. Być sobą, Lublin 2018
 12. Fiał E. (red.) Idol w kulturze : studia, Lublin 2017
 13. Ginko-Humphries A. Kruche, Zielona Góra 2017
 14. Giżyński J. Dokumenty Polskiej Partii Socjalistycznej 1987-1990 : Grupa Polityczna „Robotnik”, Polska Partia Socjalistyczna, Warszawa 2017
 15. Gruza D. (red.) Z Polski w świat : historie wybitnych Polaków, Warszawa 2017
 16. Jędo M. Lata walki, nadziei i zdrady, Kraków 2017
 17. Kamińska-Rykowska A. Pieśni Apolinarego Szeluty w kręgu Młodej Polski, Toruń 2017
 18. Kamiński S. Z metodologii metafizyki, Lublin 2018
 19. Karwatowska M. (red.) Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod, Lublin 2017
 20. Kerski B. Europejskie Centrum Solidarności : portret pierwszego dziesięciolecia, Gdańsk 2017
 21. Kluczwajd K. Toruń, którego nie ma, Łódź 2017
 22. Kostro T. Zagłębie, którego nie ma : Będzin, Czeladź, Dąbrowa, Sosnowiec, Łódź 2017
 23. Kozłowski M. Czy żyjemy w „naszej erze”? : nowożytność jako projekt filozoficzny, Łódź 2017
 24. Łukasik A. Kobiety i mężczyźni : różnice, podobieństwa, Rzeszów 2017
 25. Malczewski J. Pierwsze dekady XX wieku, Warszawa 2018
 26. Maruszak E.(oprac.) Łukasz Gołębiowski – Kurs bibliografii, 1831, Warszawa 2017
 27. Miśkiewicz A. Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, Białystok 2017
 28. Miżejewski C. (red.) Rolników droga do niepodległości : publikacja pokonferencyjna, Warszawa 2017
 29. Młodożeniec S. Wiosenne obrazki, Wrocław 2018
 30. Myśliński K. Kielce, których nie ma, Łódź 2017
 31. Omiotek A. Ojczyzna, to pamięć…, Lublin 2017
 32. Pisarek J. Filmowy leksykon psychologii, Lublin 2017
 33. Polkowski J. Pochód duchów, Sopot 2018
 34. Posturzyńska-Bosko M. (red.) Badania diachroniczne w Polsce, Lublin 2018
 35. Przygodzki P. Leśnymi ścieżkami, Lublin 2018
 36. Raczek-Karcz M. Mediacje z medium, Kraków 2017
 37. Ruszkowski A. Okruchy historii : 1920-1923 : początki niepodległości, Puławy 2018
 38. Saran J. Edukacja dorosłych niejedno ma imię : autobiografia, Lublin 2017
 39. Seklecka A. Rytuały medialne w komunikowaniu masowym : przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP, Toruń 2017
 40. Seroka K. Biblioteka Polska w Paryżu (1838-1871) : studium bibliologiczne, Warszawa 2017
 41. Skoczek T. Polska kolęda patriotyczna, Warszawa 2018
 42. Sun M. Papier, tusz i pędzel, czyli Traktat o chińskiej kaligrafii, Gdańsk 2017
 43. Szupiluk G. Droga do samotności, Biała Podlaska 2017
 44. Szymańska D. Nasz świat : rozmowy, Lublin 2017
 45. Tokarska-Bakir J. Pod klątwą : społeczny portret pogromu kieleckiego T.1, Warszawa 2018
 46. Tokarska-Bakir J. Pod klątwą : społeczny portret pogromu kieleckiego T.2, Warszawa 2018
 47. Wołowska K. Organizacja dyskursu naukowego : polsko-francuski słownik wyrażeń używanych do pisania prac naukowych w dziedzinach humanistycznych, Lublin 2017
 48. Z ziemi polskiej do włoskiej : 2 Korpus Polski i Armia Krajowa : album wystawy, Kraków 2017
 49. Zając I. Historia zabytkowych albumów do przechowywania fotografii, Warszawa 2017
 50. Zajączkowska U. Minimum, Wrocław 2017