11 września 2018 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa JÓZEF KOTARBIŃSKI Życie i dzieło. Organizatorami konferencji byli: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział Muzeum Literackie w NałęczowieWojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Fot. D.J. Mościbrodzka