W dniach 16-21 września Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie włączyła się w przedsięwzięcia XV Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki”. W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w WBP im. H. Łopacińskiego odbyły się m.in. wystawy, konferencja naukowa, wykłady i prelekcje.

Festiwal rozpoczął Piknik Naukowy

Dużym powodzeniem cieszyły się projekty „harcerskie”, przygotowane z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego

W Oddziale dla Dzieci – we współpracy z – zrealizowano projekt: „O obrotach… – astronomiczne i ekonomiczne odkrycia superbohatera z Torunia. Młodzi uczestnicy spotkania poznali Kopernika jako ekonomistę i „lekarza pieniądza”, stojącego na straży wartości i jakości pieniądza. Dowiedzieli się także, jak wyglądała szkoła, do której chodził młody Mikołaj (bez tornistra) oraz dlaczego nazywamy go człowiekiem renesansu. Na koniec warsztatów dzieci wykonywały obracające się zabawki: wirujące bączki i kolorowe spinery z papieru. Projekt realizowały Magdalena Morek i Joanna Żelazowska (Oddział dla Dzieci) oraz Ewa Waszkiewicz i Marek Momot (Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie).

Dużym powodzeniem cieszyły się projekty „harcerskie”, przygotowane z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego

W Oddziale dla Dzieci – we współpracy z – zrealizowano projekt: „O obrotach… – astronomiczne i ekonomiczne odkrycia superbohatera z Torunia. Młodzi uczestnicy spotkania poznali Kopernika jako ekonomistę i „lekarza pieniądza”, stojącego na straży wartości i jakości pieniądza. Dowiedzieli się także, jak wyglądała szkoła, do której chodził młody Mikołaj (bez tornistra) oraz dlaczego nazywamy go człowiekiem renesansu. Na koniec warsztatów dzieci wykonywały obracające się zabawki: wirujące bączki i kolorowe spinery z papieru. Projekt realizowały Magdalena Morek i Joanna Żelazowska (Oddział dla Dzieci) oraz Ewa Waszkiewicz i Marek Momot (Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie).

Fot. D.J. MościbrodzkaK. Stanek