20 września 2018 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbył się szósty wykład cyklu „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”. Wykład „Harcerskie drogi do niepodległości na Lubelszczyźnie” wygłosił Stanisław Dąbrowski.

Cykl wykładów został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

 

Fot. Marta Tomasik