1. Babilas D. Opera Paryska – Palais Garnier : historia, sztuka, mit, Warszawa 2018
 2. Berman M. Nauka, sztuka, Kirenko, Rzeszów 2017
 3. Borkowska G. Modernistki : antologia ukraińskiej prozy, Warszawa 2018
 4. Bryl W. Krajobrazy socmodernizacji : architektura jubileuszowa trzydziestolecia PRL w Wielkopolsce, Poznań 2017
 5. Brzeziński J.M. Obcy i swoi : psychologiczna natura stosunków międzyludzkich, Poznań 2017
 6. Dauksza A. Afektywny modernizm : nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej, Warszawa 2017
 7. Dąbrowski D. Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów, Kraków 2017
 8. Dobrosielski P. Spory o Grossa : polskie problemy z pamięcią o Żydach, Warszawa 2017
 9. Edelman M. Nieznane zapiski o getcie warszawskim, Warszawa 2017
 10. Gajda K. Szarpidruty i poeci : piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad, Poznań 2017
 11. Grochalska M. Kobiety w związkach intymnych : studium empiryczno-krytyczne, Warszawa 2017
 12. Grynkiewicz O.  Pamięć Sybiru, Kielce 2017
 13. Jasiński K. Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora, Olsztyn 2017
 14. Jewdokimow D. Na stycznej : idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej, Poznań 2017
 15. Kałamajska-Saeed M.(red.) Kościoły Nowogródka, Kraków 2017
 16. Kulesza P. Znaczenie badań subfosylnych małżoraczków (Ostracoda) …Lublin 2017
 17. Lubowiecka A. W sercu Ultima Thule : reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena, Toruń 2017
 18. Ładniak M.(red.)Arena młodych : 23 lipca 2016 ŚDM – Lublin, Lublin 2017
 19. Łanecka-Makaruk W. Mechanika lotu szybowców : szkolenie szybowcowe, Katowice 2018
 20. Marcyński, K. Kompetencja komunikacyjna, Warszawa 2017
 21. Matysiak B. W. Słownik statystyczny języka hebrajskiego i aramejskiego Starego Testamentu, Olsztyn 2017
 22. Pietrzak J.(red.) Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury, Warszawa 2017
 23. Płonka-Syroka B. (red.) Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r., Wrocław 2017
 24. Płonka-Syroka B.(red.) Elitarny model europejskiego uzdrowiska…, Wrocław 2017
 25. Stańczyk X. Macie swoją kulturę : kultura alternatywna w Polsce 1978-1996, Warszawa 2018
 26. Stojak G.  Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015, Rzeszów 2017
 27. Szlezer M. Feliks Janiewicz : polski skrzypek – zapomniany przez swoich, Kraków 2017
 28. Szmeja M. Śląsk – bez zmian (?) : ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej, Kraków 2017
 29. Wiraszka M. Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. T.1, Warszawa 2017
 30. Wolański F.(red.) Sarmacki sensualizm, Toruń 2017