„Biblioteka wielu pokoleń i narodowości”

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w  2020 roku zorganizowała cykl szkoleń online pod hasłem „Biblioteka wielu pokoleń i narodowości”. Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, realizowanego przez Instytut Książki. Koszt całości zadania wyniósł 14 000 zł. – dotacja MKiDN. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono dwa laptopy oraz urządzania peryferyjne, dzięki którym była możliwość przeprowadzanie oraz zapisu webinariów.

Ideą projektu było rozwijanie kompetencji pracowników bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. W ramach zadania zorganizowano 8 webinariów, przeszkolono 237 osób. W webinariach uczestniczyli bibliotekarze zajmujący się pracą z dziećmi, młodzieżą, seniorami i niepełnosprawnymi. Uczestnicy warsztatów nabyli nowe umiejętności, pozwalające na skuteczne angażowanie wielopokoleniowej społeczności lokalnej, stymulowanie świadomego uczestnictwa w kulturze, budowanie poczucia więzi i integracji między mieszkańcami, rozwijanie nowych formy pracy z użytkownikiem w każdym wieku, w celu zainteresowania ofertą i współdziałania w przestrzeni biblioteki. Webinaria w chwili obecnej są dostępne online. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wszystkie osoby zainteresowane.

 

W ramach zadania przeprowadzono następujące szkolenia:

  • Design Literacki (12.10.2020 r., godz. 10.00 – 12.00). Szkolenie poprowadziła Magdalena Krasuska – trener Domu Słów w Lublinie. Bibliotekarze zapoznali się metodami pracy z wartościową literaturą dziecięcą, podejmującą istotne, uwrażliwiające i zaangażowane społecznie tematy, m.in.: uprzedzenia, różnorodność kulturowa, tolerancja, empatia, odmienność.

 

  • Warsztaty komiksowe (13.10.2020 r., godz. 10.00 – 12.00). Szkolenie poprowadził Maciej Pałka – trener Domu Słów w Lublinie. Bibliotekarze zapoznali się z podstawami języka oraz zasadami poprawnego tworzenia komiksu.

 

  • Słowem po Świecie (21.10.2020 r., godz. 10.00 – 12.00). Szkolenie poprowadziła Monika Czapka – trener Domu Słów w Lublinie. Bibliotekarze zapoznali się z aktywnymi metodami pracy z książką i dziećmi na przykładzie serii książek „Świat dla Dociekliwych”.

 

  • Warsztaty kaligrafii (23.10.2020 r., godz. 10.00 – 12.00). Szkolenie poprowadziła Anna Kłys – trener Domu Słów w Lublinie. Bibliotekarze zapoznali się z  historią kaligrafii, krojem pisma italica i literaturą, z której warto czerpać inspiracje podczas nauki pięknego pisania.

 

  • Bajkoterapia dla małych i dużych (29.10.2020 r., godz. 10.00 – 12.00). Szkolenie poprowadziła Lilia Potonia – arteterapeutka, psycholog, psychoterapeutka Gestalt. Bibliotekarze zapoznali się z metodą bajkoterapii: założeniami, rodzajami, zasadami zastosowania, a także techniką tworzenia.

 

  • Muzykoterapia w bibliotece (13.11.2020 r., godz. 10.00-14.00). Szkolenie poprowadził dr hab. Krzysztof Stachyra, pedagog muzyczny i certyfikowany muzykoterapeuta. Bibliotekarze zapoznali się z możliwościami wykorzystania muzyki i aktywności z nią związanych na terenie biblioteki. Zaprezentowane zostały aktywne, jak i receptywne techniki muzykoterapii, w tym zasady doboru muzyki do działań o różnym celu i charakterze, m.in. modyfikacji nastroju, umiejętności odprężenia się, pobudzania kreatywności, czy aktywności – łączące muzykę z wyobrażeniami i słowem pisanym.

Muzykoterapia w bibliotece – [LINK DO FILMU]

 

  • Trening koncentracji i pamięci dla seniorów (24.11.2020 r., godz. 10.00-14.00). Szkolenie poprowadziła dr. Zofia Zaorska: gerontolog, założycielka Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Szkoły SuperBabci i Dziadka. Bibliotekarze dowiedzieli się jak urozmaicić kontakty z seniorami odwiedzającymi biblioteki i poprowadzić dla nich zajęcia.

  • Warsztaty edukacyjne na temat osób niesłyszących, niewidomych z elementami savoir vivre względem osób niepełnosprawnych (3.12.2020 r., godz. 10.00-14.00). Szkolenie poprowadziła Monika Misiura – psycholog, trener warsztatów animacyjnych specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Bibliotekarze zapoznali się ze specyfiką niepełnosprawności wzrokowej, słuchowej oraz sprzężonej, głównymi trudnościami jakich doświadczają osoby z uszkodzonym wzrokiem i słuchem oraz metodami pracy.

W 2020 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, realizuje dwa projekty w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

 

„Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy”

Zadanie „Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy” Projekt „Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy” posłuży rozwijaniu kompetencji organizacyjnych i osobistych kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa lubelskiego”. Zaplanowano cykl edukacyjny dziewięciu dni szkoleniowych. Uczestnicy poznają narzędzia i sposoby pozwalające na rozbudzenie kreatywności wśród pracowników placówek bibliotecznych. Zapoznają się z wieloma przykładami kreatywnych działań podejmowanych przez bibliotekarzy Lubelszczyzny w

lokalnym środowisku, na których realizację nie zawsze potrzeba wielu środków finansowych. Poznają także nowatorskie rozwiązania organizacyjne oraz doskonałe wykorzystanie nowoczesnych wnętrz bibliotek województwa łódzkiego. Szczególna uwaga poświęcona będzie ofercie dla młodzieży. Dzięki poznanym rozwiązaniom i zdobytym umiejętnościom dyrektorzy podejmą działania podnoszące zakres i standardy oferowanych usług, poprzez lepsze wykorzystanie kreatywności pracowników i użytkowników.

Koszt całości zadania wyniósł 18 500 zł, w tym dotacja MKiDN 16 240 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

„Biblioteka wielu pokoleń i narodowości”

Zadanie „Biblioteka wielu pokoleń i narodowości” przyczyni się do rozwijania kompetencji zawodowych pracowników bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. Warsztaty online posłużą rozwijaniu nowych form pracy z czytelnikiem w każdym wieku w celu zainteresowania ofertą i zachęcenia do współpracy i współdziałania w przestrzeni biblioteki. pozyskiwania nowych użytkowników, angażowania oraz integracji społeczności lokalnej w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów, stymulowanie świadomego uczestnictwa w kulturze, zacieśnianiu więzi czytelników biblioteki i pozyskiwaniu nowych użytkowników.

Koszt całości zadania wyniósł 14 000 zł. – dotacja MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


W 2018 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na projekty w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

„Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka”
Zadanie „Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka” miało na celu rozwijanie kompetencji organizacyjnych i osobistych kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. Zaplanowano cykl edukacyjny pięciu dni szkoleniowych. Uczestnicy zajęć poznali narzędzia i sposoby pozwalające na podjęcie efektywnych działań na rzecz wzrostu znaczenia biblioteki w lokalnym środowisku poprzez lepszą organizację pracy indywidualnej i zespołowej oraz efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych. Wyjazd studyjny ukazał praktyczne rozwiązania i doświadczenia oraz nowatorskie pomysły dla rozwoju czytelnictwa stosowane przez biblioteki w Małopolsce (architektura, struktura organizacyjna, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, zasoby ludzkie, rozwiązania technologiczne). Szczególna uwaga poświęcona była ofercie dla młodzieży.
Koszt całości zadania wyniósł 24 000 zł, w tym dotacja MKiDN 19 150 zł.
„Lubelskie czyta i poznaje”
Projekt polega na stworzeniu aplikacji na smartphony, gdzie na terenie województwa
lubelskiego będą rozmieszczone punkty (500) związane z literaturą (cytaty, miejsca urodzin, ważne wydarzenia literackie, biblioteki).
Aplikacja będzie służyć do spacerów i gier terenowych, podczas których będzie można
poznawać miejsca związane z literaturą poprzez informacje, zdjęcia i filmy oraz ciekawostki i zagadki.
Aplikacja stworzona jest jako narzędzie dla bibliotek publicznych do promocji czytelnictwa.
Koszt całości zadania : 39 532 zł, w tym dotacja MKiDN : 28 032 zł
Biblioteka wielu pokoleń
Zadaniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników bibliotek
samorządowych województwa lubelskiego. Bibliotekarze nabędą umiejętności, które pozwolą skutecznie angażować wielopokoleniową społeczność lokalną, stymulować świadome uczestnictwo w kulturze, budować poczucie więzi i integracji między mieszkańcami. Warsztaty służą rozwijaniu nowych formy pracy z użytkownikiem w każdym wieku w celu zainteresowania ofertą i zachęcenia do współpracy i współdziałania w przestrzeni biblioteki.
Szkolenie podzielone zostało na dwa cykle. Pierwszy w przestrzeni miejskiej (warsztaty edukacyjne o charakterze literackim w Muzeum Wsi Lubelskiej i Domu Słów), drugi w przestrzeni bibliotecznej (warsztaty teatralne, warsztaty z literatury dziecięcej).
Koszt całkowity projektu to 20 000 zł., w tym dotacja MKiDN 15 000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury