W dniu 24 października 2018 roku w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się seminarium „Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego”.

Seminarium dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Zadanie w WBP w Lublinie jest realizowane pod nazwą „EtnoLubelskie”. Spotkanie honorowym patronatem objął Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

Fot. Dorota Julianna Mościbrodzka