Pięknym pokłosiem naszego cyklu „W blasku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” (do udziału w listopadowych rocznicowych wydarzeniach bibliotecznych serdecznie zapraszamy!), jest informacja o obrazie z prywatnej kolekcji, która została przesłana do Biblioteki przez jednego z sympatyków naszej Książnicy.  Dziękujemy!

„Tak wyglądały obchody niepodległości w Lublinie (najprawdopodobniej w latach 1921-24) według pisarza i malarza Zygmunta Bartkiewicza (122 x 109 w ramie, w świetle 107 x 85 cm, obraz w 1999 roku był konserwowany przez artystę plastyka Lucjana Ociasa). Dzieło przedstawia świętowanie w Lublinie przypuszczalnie między 1921 a 1924 rokiem, bo pierwsze dwupłatowce zaczęto produkować na licencji włoskiej w lubelskiej wytwórni lotniczej Plage i Laśkiewicz  w 1921 roku, pierwsza polska produkcja ruszyła w 1924 roku, zaś widniejącą na obrazie cerkiew na Placu Litewskim, zaczęto rozbierać w roku 1925”.